Extrapolácie 2016

Priloha do mailu
Popis udalosti

Pozývame ťa na podujatie Extrapolácie 2016, ktoré sa uskutoční od 25. 9. do 31. 10. 2016 v Bratislave a v Košiciach. V rámci podujatia sa uskutočnia rôzne zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy zamerané na históriu výpočtovej techniky ako aj budúcnosť IT na Slovensku.

 

 

Cieľom podujatia je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdie a produkciu v informatike a informačných technológiách s víziami do blízkej budúcnosti, a motivovať tak mladých ľudí pre štúdium a prácu v tejto oblasti. Ďalším cieľom je nadviazať na úspešnú akciu Extrapolácie 2015 v Košiciach a rozvíjať diskusie o  informatike vo všetkých smeroch.

 

Prečo Extrapolácie? Tento pojem je známy z matematiky a spolu s pojmom „interpolácie“ sú nástrojmi na spresňovanie digitalizovaných funkcií a predpovedanie ich pokračovania do budúcnosti, kde už nie sú definované ďalšie body funkcie. Z priebehu funkcie vieme vypočítať jej hodnotu v nasledujúcom kroku aj keď údaje ešte nie sú známe. Reálna prax v nasledujúcom období ukáže, ako presný je výpočet. Tak vzniklo motto „Na základe minulosti hovoriť o budúcnosti – v matematickej reči sa tomu hovorí extrapolácia“, prezradil Štefan Kohút, jeden z organizátorov podujatia.

 

Návštevníci sa môžu v rámci Extrapolácií 2016 tešiť na rôzne podujatia, napríklad na Výstavu historických počítačov v OC Bory Mall, ďalej na prednášky Môže sa robot vidieť v zrkadle?, Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť, alebo Budúcnosť informatiky, ako aj na mnohé iné prezentácie a aktivity.

 

Viac informácií, ako aj program nájdete na stránke www.extrapolacie2016.sk.