Hravý tréning komunikačných schopností

13307320_990537947708527_2711807535571740789_n
Popis udalosti

Poďte si s nami zatrénovať verbálne a neverbálne komunikačné schopnosti zamerané na:

– zlepšenie vzájomného porozumenia
– predchádzanie konfliktom
– efektívne riešenie už vzniknutých konfliktných situácií
– upevnenie vzťahov
– naladenie tímu na jednu vlnu

Na kurze si prakticky precvičíme:

– asertívne techniky podporujúce spoluprácu a eliminujúce konfliktnosť
– svoje pozorovacie schopnosti
– empatiu a aktívne počúvanie
– zmysluplné kladenie otázok a ich využitie pri zisťovaní hodnôt, potrieb a kritérií druhých ľudí

Vďaka týmto schopnostiam získate v komunikácii väčšiu istotu a zároveň vzrastie vaša celková spokojnosť, ako aj spokojnosť a výkonnosť celého tímu.
___

Lektori:

Mgr. Martin Čajko
“Vo svojej praxi sa venujem tréningu efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, práci s emóciami a komunikačnému tréningu párov. Komunikáciu vnímam ako kľúčovú schopnosť pri budovaní pevných medziľudských vzťahov. Som presvedčený, že práve pevné medziľudské vzťahy vo veľkej miere ovplyvňujú životnú spokojnosť. Život vnímam ako neustály pohyb vpred a nie ako úzkostnú stagnáciu. Preto je mojím životným poslaním osobnostný rozvoj a pomoc druhým. Spolu s Mišom sme autormi vzdelávacieho portálu www.otvorenahra.sk. Otvorená Hra.”

Mgr. Michal Šoltés
“Venujem sa tréningu efektívnej komunikácie, ovplyvňovania a obrany proti manipulácii. Zvládnutie psychiky a komunikácie je podľa mňa jednou z najväčších výziev, s ktorou sa vo svojich životoch stretávame. Významne ovplyvňuje náš úspech aj šťastie. Preto je mojím životným poslaním neustály rast a skúšanie nových možností tak, aby som mohol svojimi poznatkami a skúsenosťami pomôcť čo najviac ľuďom.”

Mgr.art. Lucia Hurajová ArtD.
“Ako profesionálna herečka sa venujem práci s psychikou, ale aj s rečou tela, zvládaniu techniky hlasu a reči na dennej báze. Zároveň pracujem v prostredí, kde sa komunikácia a jej dokonalé ovládanie priamo spájaju s úspechom v povolaní. Rozhodla som sa preto sprostredkovať vám nadobudnuté skúsenosti a pomôcť vám objaviť nové možnosti v oblasti nadväzovania vzťahov, ktoré si nevyhnutne vytvárame tak v súkromnom, ako i osobnom živote.”

Počet účastníkov obmedzený (max.kapacita 14 ľudí), rýchlo sa hláste :)

Registrácia: http://goo.gl/forms/v0T9tGGM9j
Vstupné: 50 €