IFRS: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

ifrs-169
Popis udalosti

Čo je to IFRS? Sú to medzinárodné pravidlá, podľa ktorých zostavujeme výstupy z účtovníctva, napríklad výkaz ziskov a strát. Tak môžeme finančné ukazovatele lepšie čítať, celosvetovo ich porovnávať a stávajú sa transparentnejšie. Po absolvovaní 5-dňového odborného školenia zvýšite svoju kvalifikáciu aj prehľad o týchto účtovných štandardoch a ich novinkách. Nebude to len teória, kurz je obohatený aj o prípadové štúdie a praktické príklady.

Komu je kurz určený:

Ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky v tejto oblasti. 

Obsah kurzu (kurz môžete absolvovať komplexne alebo si vybrať jednu časť):

IFRS I.

  1. 4. Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS
  2. 4. Dlhodobý majetok
  3. 4. Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy

 

IFRS II.

  1. 4. Finančné nástroje
  2. 4. Reporting pre materskú spoločnosť

Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získate Certifikát celoživotného vzdelávania.

Lektorka

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov a účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS. 

Príďte sa vzdelávať a prihláste sa na: https://bit.ly/2CDNH5P

Môžete napísať aj na [email protected] alebo zavolať na 0910 343 747

Tešíme sa na vás :)

 

zdroj: https://www.eseminare.sk/