Komunikácia bez stresu a s rešpektom

Popis udalosti

Zažite kurz, na ktorom sa dozviete to, ako je možné komunikovať s rodinou, s kolegami v práci, či s okolím bez akéhokoľvek stresu.

Každý z nás je donútený komunikovať na dennodennej báze. Spoločný dialóg nás vedie k tomu, aby sme spoznávali ľudí, učili sa a vzdelávali. Bez vzájomnej komunikácii je veľmi ťažké budovať vzťahy, či riešiť akékoľvek problémy.

Veľakrát sa stane to, že Vás niekto nepochopí alebo si komunikáciu vyloží úplne inak. Záleží Vám na tom, aby sa Vaše komunikačné schopnosti zlepšovali?

Ak áno, príďte na náš kurz, kde si povieme aj to, že existujú rôzne techniky, ktoré Vám pomôžu nielen pri komunikácii ale aj to, ako vedieť spracovať stres.

Stres je všade okolo nás, preto je nevyhnutné, naučiť sa komunikovať aj vtedy, keď je človek pod veľkým tlakom a „nevybuchnúť“ napríklad na kolegu v práci.

Samozrejme, každý z nás chce byť vypočutý, preto sa budeme venovať aj téme akceptácie, prijatia spätnej väzby pretože komunikácia nie je iba o hovorení, ale najmä aj o počúvaní druhej strany. Preto, ak si vypočujeme názor opačnej strany, prejavujeme tak aj rešpekt k nemu samotnému.

Na kurze si povieme, aké nástroje Vám pomôžu k tomu, aby vaša komunikácia bola založená na pádnych argumentoch, či kritickom myslení.

Na kurze sa budeme ďalej venovať témam:
Asertívna komunikácia
Neverbálna komunikácia
Nenásilná komunikácia

Tešíme sa na Vás na worskhope: Komunikácia bez stresu a s rešpektom
Dňa 24.10.2019, 16:30 – 20:30 hod. na ulici Mierová 56, Bratislava – Ružinov
Cena kurzu je 58 € s DPH.
Prihláste sa cez web, na [email protected] alebo volajte na 0948 168 011.