LaUrBa #4 Bratislava zeleň

33712138_1502233213233345_2068485313797292032_o
Popis udalosti

Laboratórium Urbanizmu Bratislavy má za sebou tri prezentácie v sále Novej Cvernovky k témam, ktoré súvisia s rozvojom mesta a jeho okolia- aglomerácie. Cieľom stretnutí je rozšíriť podklady k spracovaniu nového územného plánu Bratislavy.

Bratislava Zeleň: trvalá udržateľnosť, alebo náhodilosť?

Názory na množstvo a kvalitu zelene v meste Bratislava sa líšia a sú často subjektívne. Obyvatelia poukazujú na úbytok zelene, ktorá ustupuje novej výstavbe. Téma zelene súvisí s čistotou ovzdušia, efektívnym využívaním vody a v širšom meradle s klímou v meste.
Najnovšie sa odkrýva téma odpadu v meste- jeho zber, odvoz, skladovanie, skládky…

HOSTIA:
architektka Zuzana Hudeková – Trvalá udržateľnosť- klíma- zeleň
ekológ Jaromír Šíbl – Koncepcia ML Bratislava
Andrej Kovalík – koncepcia NP Podunajsko, NP Bratislava
krajinná architektka Katarína Tomanová – Plán Bratislava, prezentácia časti ŽP
architekt Peter Žalman- Urbanistické aspekty revitalizácie zelene BA, výzvy, riziká

Vstup: zdarma