LaUrBa 6: Územný plán

Popis udalosti

LAURBA #6: ÚZEMNÝ PLÁN

Laboratórium Urbanizmu Bratislavy (LaUrBa) je novou platformou, ktorá umožňuje prezentáciu rôznych názorov na pôde transformovanej Cvernovky na Račianskej ulici. Bratislava ako dynamické, neustále sa meniace mesto má Územný plán z roku 2007.

HOSTIA:

Ing. arch. Vladimír Hrdý
Ing. arch. Peter Žalman
Ing.arch. Vojtech Hrdina
Ing. arch. Zora Pauliniová
Mgr. Adrián Gubčo

TÉMA: ÚZEMNÝ PLÁN

Územný plán je z pohľadu súčasného stavu, aj možného rozvoja a zmien veľi dôležitá. Súčasný nástroj na rozvoj mesta je zastaralý , podobne ako aj práca vedenia mesta
a príslušných oddelení Magistrátu. Napríklad zatiaľ nedošlo k prehodnoteniu- zosúladeniu rôznych doplnkov, generelov a iných podkladov. Zložitý a zdĺhavý je aj proces vydávania záväzných stanovísk mesta k plánovanej výstavbe. V roku 2017 sa verejne prezentovala Platforma Bratislava, ktorá vydala následne publikáciu Plán Bratislava a jej kandidát- architekt Matúš Vallo zvíťazil v októbrových komunálnych voľbách , čo vyvoláva očakávania, že mnohé podnety sa budú postupne realizovať. Územný plán to je aj re definovanie pojmu verejný záujem. Dnes väčšina developerov stavia na svojom území, ale výsledok býva často prekvapivý – nielen čo do architektonického výrazu, ale aj čo do funkčnosti väčších území, celku. Mesto akoby stratilo kontrolu nad svojim rozvojom.

Bratislava je na začiatku procesu vytvorenia svojho nového Územného plánu. Najbližšie metodicky aj formou je Praha, ktorá v roku 2018 začala proces pripomienkovania a schvaľovania nového Metropolitního plánu Praha. Praha má aj nový Plán udržateľnej mobility. Máme podobnú legislatívnu základňu a nie až taký veľký hospodársky a sociálny rozdiel ako s bližšou Viedňou, ktorá je pre nás ale tiež vzorom. Čosi ako Mestský plán rozvoja- Step 2025 by sa Bratislave tiež zišlo, ale ako na to?

– – –

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partnerom podujatia je CORWIN.