LinkedIn pre personalistov – kurz

12919665_1137488976269286_4182693067420919603_n
Popis udalosti

Cieľová skupina
Personalisti, HR manageri, HR Business Partneri, Recruiteri, Headhunteri, HR zamestnanci a ktokoľvek, kto pracuje s náborom pracovníkov.
Personálne agentúry, executive search firmy, korporácie a individuálni HR pracovníci

Konečne máte možnosť využiť unikátny kurz špeciálne navrhnutý pre firemných recruiterov, generalistov, business partnerov, personálne agentúry, ale napr. aj podnikateľov a start-up spoločností, ktorí riešia prijímanie a vyhľadávanie nových talentov vlastnými silami. Toto školenie Vám pomôže zvýšiť produktivitu, obsadiť viac pozícií a získať výhodu nad Vašou konkurenciou.

LinkedIn je najvplyvnejšou sociálnou sieťou, ktorá nemá medzi ostatnými sociálnymi médiami konkurenciu. Toto platí predovšetkým v prostredí Českej a Slovenské republiky.
Konečne máte možnosť využiť unikátny kurz špeciálne navrhnutý pre firemných recruiterov, generalistov, business partnenrov, personálne agentúry, ale napr. aj podnikateľov a start-up spoločností, ktorí riešia prijímanie a vyhľadávanie nových pracovníkov vlastnými silami. Toto školenie Vám pomôže zvýšiť produktivitu, obsadiť viac pozícií a získať výhodu nad Vašou konkurenciou.

Ciele kurzu
Maximalizovať využitie LinkedIn pre potreby recruitmentu a zlepšiť obchodné výsledky
Znížiť náklady na nábor využitím social media recruitmentu
Získať rozhodujúcu výhodu nad konkurenciou zlepšením vyhľadávacích techník a techník odkrývania skrytých zdrojov s talentami
Zlepšiť efektivitu a úspešnosť náboru a vyhľadávanie ľudí na ťažko obsaditeľné pozície
Rozšíriť množstvo relevantných kandidátov
Aplikovať okamžité zmeny k progresívnemu využívaniu LinkedIn
Zlepšiť výkonnosť celých recruitment tímov v personálnych agentúrach a korporáciách

Každý účastník školenia získa:

Online evaluáciu aktuálneho stavu LinkedIn účtu a úrovne vedomostí LinkedIn recruitmentu pred samotným kurzom
1 deň intenzivneho školenia spojeného s praktickým precvičovaním
3 mesačnú e-mailovú podporu pre riešenie individuálnych problémov
Knihu People as Merchandise: Crack the Code to LinkedIn Recruitment napísanú a vydanú Josefom Kadlecom, autorom tohto kurzu
Aktualizovaný školiaci manuál
V cene kurzu je celodenné občerstvenie