Mastermind

Screen Shot 2017-10-06 at 15.08.36
Popis udalosti

“Každá myseľ potrebuje priateľský dotyk druhých myslí – pre obživu, expanziu a rast.” – Napoleon Hill.

Chcela by som vás pozvať na moje ďalšie podujatie MASTERMIND. Mastermind je podujatie, počas ktorého budete vytvárať brainstorming s inými členmi (cca 5 rovnako “nastavených” ľudí) skupiny, a získate tak unikátny (externý) pohľad na riešenie vašej výzvy alebo posun na ceste v dosahovaní vašich cieľov.

Tento piatok 13teho bude iný :) Tentokrát je podujatie zdarma, pretože je podporené Týždňom celoživotného učenia.