Me Myself & I Bratislava

12963858_583001851866301_2044165510630344486_n
Popis udalosti

Projekt „Me, Myself and I“ sa zameriava na to, aby mladým ľuďom ponúkol novú perspektívu na budúcu kariéru a aktivity prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu. Zahraniční lektori budú pomáhať študentom zlepšovať uvedomenie si seba samého a zlepšovať mäkké a tvrdé zručnosti potrebné pre ich osobný profesionálny rozvoj. Projekt trvá 1 mesiac a zahŕňa dve kolá vzdelávacieho programu, tým pádom bude rovnaký obsah ponúkaný dvom skupinám účastníkov. Jedno kolo trvá dva týždne a je vedené zahraničnými lektormi a lokálnou AIESEC pobočkou.