Nenásilná komunikácia

31793525_1376888705745982_5411437838367457280_n
Popis udalosti

Úspešní ľudia už dávno pochopili, že efektívna komunikácia v praxi je to, čo im pomáha napredovať a vedieť sa predať.

Schopnosť vedieť aktívne počúvať, efektívne klásť otázky, jasne a zrozumiteľne odpovedať a byť rovnocenným partnerom pri komunikácii je odrazom nášho sebavedomia a rešpektovania samého seba a ľudí, s ktorými komunikujeme.

Pritom stačí tak málo! Na kurze Nenásilnej komunikácie vás naučíme čo je potrebné vo vašom prejave a v komunikácii zlepšiť. Pomôže vám to napríklad pri komunikácii s rodinnými príslušníkmi, vašimi partnermi, priateľmi a deťmi. Postupne budete vidieť úspech vo vašej práci a stanete sa vyhľadávaným spoločníkom v súkromnom živote, ktorý je voči ľuďom empatický, a rovnako ako vie dobre poradiť, vie aj trpezlivo vypočuť.

Na kurze sa naučíte:
• Jasne a zrozumiteľne komunikovať
• Empatickej komunikácii
• Dosiahnuť vytýčené ciele správnou komunikáciou

Kurz bude prebiehať na Mierovej 56 v Ružinove. Cena kurzu je 170,- Eur s DPH.
Prihlášky posielajte na [email protected] a na t. č. 0948 168 011.
Partnermi podujatia sú: StartitUP a Meeto
Foto: www.pexels.com
Tešíme sa na Vás :)