Night of Chances Business Bratislava

Popis udalosti
Pokiaľ ťa lákajú manažérske pozície, zlepšenie svojich soft-skills či budovanie vlastného biznisu, už 10.10. sa oplatí zostať na NOC po škole. Na FIIT STU sa bude konať 8. ročník najpraktickejšieho podujatia pre študentov zameraného na biznis témy
 
Čaká Ťa príležitosť vypočuť si diskusie na aktuálne témy, možnosť rozšíriť si network alebo sa naučiť ako networkovať. 
 
Na záverečnej prednáške sa bude riešiť váž­nejšia téma ko­rup­cie, ktorá bude ve­no­vaná pa­miatke zo­snulého no­vi­nára Jána Ku­ciaka a dis­ku­to­vať bude Zu­zana Pet­ková (ria­di­teľka Na­dá­cie Za­stavme ko­rup­ciu) a Ju­raj Šeliga (or­ga­nizátor po­cho­dov).
LÍSTKY: http://bit.ly/2R5hgn8 
alebo
SMS registrácia: Pošli SMS v tvare: TICKET BIZNIS meno priezvisko email, na číslo: 8866

*Zaslaním SMS súhlasím so spracovaním údajov podľa nasledujúcich podmienok a informácií o ochrane osobných údajov: http://bit.ly/NOCPrivacyPolicy