Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania aplikácií

Popis udalosti

V spolupráci s CVTI SR sme si pre teba pripravili ďalšie bezplatné biznis raňajky! Témou „Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií“ nás prevedú Jaroslav Noskovič a Ľubomír Kucka.

Rezervuj si miesto >> https://goo.gl/forms/fjLoun30kmvGOJrL2

KEDY? 12.12. (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15 Bratislava (zasadacia miestnosť č. 102 – 1.poschodie)
VSTUP? Zdarma

O čom budeme hovoriť?
• čo je to dizajn,
• zapísaný dizajn – nástroj na ochranu vzhľadu vašich výrobkov a GUI,
• podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete,
• porušovanie práv k zapísaným dizajnom iných subjektov,
• ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch,
• ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu.

O lektoroch:
Jaroslav Noskovič študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde získal PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 je vedúcim Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Od akademického roka 2016/2017 vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.

Ľubomír Kucka je absolventom Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Svoju kariéru začal v Slovenskej technickej knižnici v Oddelení patentovej literatúry a neskôr pôsobil ako riaditeľ Odboru patentových informácií na Úrade priemyselného vlastníctva SR. V rokoch 1999 – 2007 bol riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR. V súčasnosti je vedúcim Strediska PATLIB v CVTI SR a jeho profesijné zameranie v oblasti informácií o priemyselnom vlastníctve spočíva vo vyhľadávaní v databázach a poskytovaní patentových informačných služieb, ako aj lektorskej činnosti na odborných podujatiach.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 11.12.2018 do 15:00 hod.