Odborný seminár „Ako funguje svet investorov“

img
Popis udalosti

Téma: Ako funguje svet investorov
Hosť: Michal Nešpor ( 10 rokov skúseností v oblasti Business Angel a Venture Capital investovania v strednej Europe – na oboch stranách, VC investor a start-upy. CFO skúsenosť v tech start-upe financovanom VC investormi, pôsobiacom v USA + Europa )

Obsah témy:
-> Správny čas hľadať investora
-> Kto je správny investor pre môj start-up / firmu
-> Typy investorov a rozvojové fázy start-upov / firiem
-> Prehľad investorov vo fázach pre-seed / seed
-> Prehľad investorov v rozvojových fázach „early – stage“
-> Ďalšie zdroje financovania
-> Zdroje podpory mimo finančných prostriedkov
-> Medzinárodní investori

PRIHLÁSIŤ SA MôŽETE IBA PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA najneskôr do 2.12.2015 do 12.00 hod.

Vzhľadom na kapacitné možnosti miestnosti je počet účastníkov obmedzený. Prosíme o bezodkladné informovanie v prípade Vašej neúčasti. Za pochopenie ďakujeme :)