Odpadové a neodpadové plány

Popis udalosti

Diskusia v rámci cyklu economy-environment-club, tentoraz na témy:

– Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020
– Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025

PANELISTI

– Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva MŽP SR
– Oľga Trcková a Dáša Uhliarová, MŽP SR
– Elena Bodíková, odborníčka v oblasti odpadového hospodárstva
– Tomáš Schabjuk, odpadový analytik

Moderátor: Radovan Kazda, Odpady-portal.sk

TÉMY

Vláda SR v decembri 2018 vzala na vedomie informáciu o priebežnom plnení cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020. Ako sa darí plniť ciele programu v polovici jeho obdobia?

V decembri 2018 taktiež prebehlo pripomienkovanie Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Čo program prináša? Podarí sa mu znížiť produkciu odpadov na Slovensku? Dajú ciele, ktoré program navrhuje, reálne dosiahnuť?

O tom všetkom chceme hovoriť s panelistami diskusie.

Panelisti potvrdili účasť, zmena programu vyhradená.

VSTUPNÉ

Vstupné: 5 EUR
(možnosť zakúpenia lístkov bude sprístupnená koncom decembra)

Predplatitelia Odpady-portal.sk / Energie-portal.sk / Voda-portal.sk majú vstup zdarma, podmienené však prihlásením sa (viac info na webe).