Plánuj pre úspech – nauč sa pripraviť dômyselný biznis plán

1001072_1060478127349046_7817648030853181064_n
Popis udalosti

Proces biznis plánovania je dôležitý predpoklad úspešného naštartovania projektu, jeho efektívneho riadenia, účinného vyhodnocovania a rozhodovania v priebehu realizácie. S týmto vám pomôžeme v novom vzdelávacom programe Creative Industry Košice, zameranom na tvorbu biznis plánu.

Workshop PLÁNUJ PRE ÚSPECH bude viesť Imrich Havriš, skúsený manažér, ktorý pôsobil viac ako 15 rokov vo vrcholových komerčných pozíciách v slovenskom a medzinárodnom biznise so spotrebiteľským tovarom. Podieľal sa priamo na definovaní a realizácii dlhodobých stratégií ako aj krátkodobých biznis plánov vo firmách ako: SABMiller (Šariš, Topvar), Carlsberg Kazachstán, Coca Cola Amatil či EXIsport.

Počas trojhodinového workshopu si prejdete:

Potreba a dôležitosť procesu plánovania a zostavenia daných foriem biznis plánov. (20 minút)

4 kroky k jednoduchému biznis plánu. (90 minút)
– Formulovanie vízie
– Poznanie súčasnej reality
– Naplánovanie akčných krokov
– Zostavenie biznis plánu

Vypracovanie mini biznis plánov resp. ich najdôležitejších častí + ich vyhodnotenie (50 minút).