PyCon SK

15267700_1074036492700903_2236649607979797608_n
Popis udalosti

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python.

Pripravuje sa pre vás dva dni zaujímavých prednášok s rečníkmi z celej Európy. Piatok budeme mať (česko)slovenský deň, hlavný deň v sobotu bude anglický. Viac informácií nájde na oficiálnej stránke:https://www.pycon.sk/2017/