Revolúcia v priemysle – automatické logistické

index
Popis udalosti

V aprílovej vedeckej kaviarni, vo štvrtok dňa 28. 4. 2016 o 17.00 hod, bude o vývoji automatických logistických systémoch hovoriť uznávaný vedecko-výskumný a vývojový pracovník, konštruktér a odborník na automatické logistické systémy Ing. Rastislav Tribula, PhD., zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT v Žiline, vedúci Oddelenia výskumu a vývoja nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese, od konštrukcie, hardvéru až po softvér.

Vo svojej prednáške priblíži trendy vývoja distribúcie materiálu automatickými AGV ťahačmi v logistickom procese výroby, ako aj otázku smerovania internej logistiky. Revolučné inteligentné roboty medzi sebou navzájom komunikujú a urýchľujú a zefektívňujú tak celý proces výroby. Vývoj budúcich výrobných systémov a z neho vyplývajúcich požiadaviek na internú logistiku neustále smeruje k SMART riešeniam. Výrobné systémy čakajú revolučné zmeny – získajú nové vlastnosti a budú schopné učiť sa zo svojej minulej prevádzky. Vďaka nasadeniu senzorov do výroby bude (nielen) priemysel schopný zbierať veľké množstvo dát, spracovávať ich a využívať pre tvorbu nových znalostí. Čo znamená a ako si vysvetliť Industrie 4.0, pojem tak často skloňovaný na súčasnom priemyselnom trhu?

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.