SlovakiaTech Forum – Expo

SlovakiaTech-Expo
Popis udalosti

SlovakiaTech Forum – Expo je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.

Viac informácií o konferencii nájdete na https://www.slovakiatech.sk.