Social 101: 5 krokov k social stratégii

14956411_1207256699356161_6077573208811270319_n
Popis udalosti

Pozývame vás na ďalší zo skvelých vzdelávacích workshopov, ktoré organizujeme v spolupráci s chalanmi z TRUNIVERSITY.

Info o workshope:
Keď sčítáme počet používateľov najväčších sociálnych sietí na Slovensku, dostaneme číslo 4 378 000, len na Facebooku je 2,3 milióna Slovákov.
Koho z nich vybrať a doručovať mu vaše marketingové posolstvá?
Vybrať z tak velkého počtu práve tých, ktorí od vás niečo kúpia efektívne im odkomunikovať to, čo chcete bez stratégie nezládnete. Jako si určiť fungujúcu stratégiu sa naučíme krok po kroku na tomto workshope:

Čo sa na workshope naučíte?
1. Ciele social media marketing – čo sa dá pomocou social dosahovať?
2. Cieľové skupiny – na koho má zmysel vašu komunikáciu cieliť?
4. Komunikačné kanály – kedy a kde je vasa cieľová skupina online?
3. Konkurencia – neopakujte chyby iných!
5. Formáty a témy komunikácie – už len vymyslieť pútavý obsah 

Pre koho je workshop určený?
Pre tých, ktorí vedia, že ich business musí byť viditeľný na sociálnych sieťach, ale nevedia, kde začať. Ale aj pre tých, ktorí tam už sú, ale z nejakého dôvodu sa im nedarí.