Spoznaj seba a nájdi svoj potenciál

Popis udalosti

Všetko, čo sa nám nepáči na druhom, nás môže viesť k sebapoznaniu. Carl Gustav Jung

Sebapoznávanie je silným nástrojom, ktorý vám môže poslúžiť na rozvoj vašej osobnosti. Uvedomujete si vaše silné a slabé stránky? Osobné kvality, ktoré sa snažíme potlačiť, poprípade niektoré vôbec nevyužívame, aj keď by sme mali.

Základom objavovanie svojho vlastného potenciálu je uvedomenie si vlastného stavu a možností, ktoré máme k dispozícii. Ak si uvedomíte, čo sú v živote vaše ciele, kam by ste chceli sa chceli dostať, ste o krok bližšie k tomu, aby ste to aj skutočne dosiahli.
Každý človek má rôzne charakteristiky, spôsob myslenia a dosahovania cieľov.

Na workshope sa zameriame na to, aby ste dokázali na sebe pracovať, určili ste si ciele, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš sebarozvoj v praxi. Objavíte tak svoj potenciál, ktorý v sebe máte a môžete ho naďalej rozvíjať.

Tešíme sa na Vás na worskhope: Spoznaj seba a nájdi svoj potenciál.

Dňa 22.08.2019, 18:00 – 20:30 hod. na ulici Mierová 56, Bratislava – Ružinov
Cena kurzu je 21 € s DPH.
Prihláste sa cez web, na [email protected] alebo volajte na 0948 168 011.