Staň sa majstrom komunikácie

Popis udalosti

Zaskočí Vás kde tu situácia kedy stratíte reč?Chcete sa zdokonaliť v komunikácii? Blokuje tréma Váš ústny prejav?
Potom je kurz ,,Staň sa majstrom komunikácie“ určený práve pre Vás!

Komunikácia je základ. Základ v partnerskom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa nedorozumení má pôvod v nesprávnej komunikácií, keď sa dvaja ľudia nepochopia. Určite poznáte to aj vy, keď sa cítite nepochopení alebo ste si sto percent istý o svojej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v živote, musíme sa naučiť správne komunikovať, počúvať toho druhého, byť empatický. Môžete tak predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam.

Správna komunikácia je niekedy naozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vôbec nezľahčuje. Dôležité je však, aby ste vy vytrvali, aby ste mali odstup, keď potrebujete. Uvidíte, časom vás vaše okolie ocení, budú s vami radi rozprávať a zdieľať veľa informácií. Stanete sa dôveryhodným človekom s kým si ľudia radi pokecajú. Určite aj vy poznáte niekoho vo vašom okolí, s kým sa neradi stretávate, a keď náhodou hodíte reč, už len čakáte, kedy to končí.

Naučíte sa:
  • uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
  • využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
  • pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
  • uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás
Obsah:
  • Komunikácia
  • Spätná väzba
  • Kritika a pochvala
  • Asertivita
  • Komunikačné kanály

Prídite v piatok 05.10.2018 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa majstrom komunikácie“
Lektori: Mgr. Silvia Langermann, ACC a Tomáš Langermann
Kurz bude prebiehať na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov).
Cena je 170 EUR s DPH.

Prihlasovanie na [email protected] a volajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Tešíme sa na Vás!
Partnermi podujatia sú StartitUP :) a Meeto
Foto: www.pexels.com