Urban Challenges Hackathon 2017

22424213_1568001343281693_2150771840218604010_o
Popis udalosti

Zúčastni sa už druhého hackathonu o možnostiach využitia mestských dát a vytvor aplikácie prospešné pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Radi by sme sa s komunitou bavili o crowdsourcovom mapovaní mesta a možnostiach zapojenia mesta Bratislava.

Cieľom druhého výdania mestského hackathonu je preskúmať, ako možno zlepšiť mesto nenáročnými intervenciami. Našim spoločným cieľom je vytvoriť z Bratislavy lepšie, priateľskejšie a otvorenejšie mesto. Môže ísť o aplikácie postavené na otvorených dátach o meste, či dátach poskytnutých inými partnermi, no tiež o ideové formáty nad témou správy verejných plôch. Radi by sme tiež preskúmali, do akej miery sa môže mesto spoľahnúť na dáta z crowdsourcingu a aký je aktuálny stav využívania crowdsourcingu v Bratislave.

HLAVNÁ TÉMA – Možnosti využitia mestských dát a crowdsourcing

CIEĽ – Využitie mestských dát a tvorba aplikácií, máp a riešení pre verejný priestor prospešných pre obyvateľov mesta

TÉMY – Otvorené dáta, crowdsourcing, aplikácie a mapy pre mesto, riešenia pre verejný priestor

DÁTA
Dátová mapa mesta – http://bit.ly/mestkedata
Dátová mapa – Námestie SNP a Kamenné námestie – http://bit.ly/titulka_analyza

Pre širšie možnosti budeme po dohode s našou mentorkou Marianou Hurnou budeme využívať aj dáta z mesta Prešov: egov.presov.sk

Akékoľvek ďalšie dáta sa môžu používať. Kreativite sa medze nekladú.

PROGRAM
Piatok
18:00 – 18:15 privítanie
18:15 – 19:30 prednášky – Mariana Hurna, Pawel Skolowski
19:30 – 20:00 začlenenie do tímov
20:00 – 00:00 hacking
Sobota
8:00 – 9:00 raňajky
9:00 – 12:00 hacking
12:00 – 13:00 obed
13:30 – 14:30 Asseco Case Study
14:30 – 18:00 hacking/ mentor´s time
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 00:00 hacking/ mentor´s time
Nedeľa
8:00 – 9:00 raňajky
9:00 – 14:00 hacking / príprava prezentácií
14:00 – 15:00 prezentácie, vyhodnocovanie najlepších tímov

Počas celého podujatia bude zabezpečené občerstvenie.

MENTORI A SPÍKRI
Osamu Okamura – Architekt, programový riaditeľ mezinárodného festivalu a konferencie pre obývateľnejšie mestá reSITE, korešpondent A10, prednášajúci na ARCHIP
Mariana Hurná – koordinátorka IT v meste Prešov, nadšená propagátorka otvorených údajov
Miha Mazzini – spisovateľ, autor, scenárista, filmár
Štefan Vanya – CEO spoločnosti bAvenir s.r.o.
Pawel Skolowski – Director of Digital City Infrastructure Division in Asseco Data Systems SA
Miroslav Hájek – CEO, eDocu a.s.
Filip Kadeřábek – Business Development Manager, Asseco Central Europe
Andrej Zmeček – ead of International Business Development & Sales Support, Asseco Central Europe
Andrej Černík – Business Development Manager, Asseco Central Europe

CASE STUDIES
– v rámci projektu Shared Cities realizovaného Alianciou Stará Tržnica bolo zmapovaných niekoľko zaujimavých vrstiev týkajúcich sa Námestia SNP a Kamenného námestia. Tieto DWG zakreslenia (cesty, chodníky a ich materiál a stav, vlastnícke vzťahy, funkčné využitie územia, dopravné značenie, parkovacie plochy, mobiliár a ďalšie) by sme preklopili tieto dáta do otvorených free máp.
– aký crowdsourcový nástroj je ideálny na mapovanie mesta?
– case study týkajuca sa správy majetku mesta – spojenie katastrálnej mapy s registrami zmlúv (zmluvne metadáta o parceliach, na ktoré s vzťahuje určitá zmluva nájomné zmluvy, zmluvy o správe, dodaní diela či špeciálnom užívaní a pod.). Daný systém by umožnil jednoduché spravovanie vzťahov na námestí.
– akým funkciám slúži Námestie SNP a Kamenné námestie? Ako z dát vieme získať informácie o aktuálnom využití námestí? Ako sú spravované? Ako možno správu námestí zlepšiť dátovo-podloženým prístupom?
– ako by mal vyzerať systém a model správy verejných plôch? (diskusno-workshopový formát)