Úvod do koučingu v Banskej Bystrici

Popis udalosti

Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka, koučing však pozerá do budúcnosti.“ Silvia Langermann

Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak, ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať.

Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere.

OBSAH KURZU

čo je koučing
princípy a použitie koučingu
základné nástroje koučovania
kladenie správnych a účinných otázok
koučovanie seba a ostatných
praktické zameranie kurzu

CERTIFIKÁCIA

O absolvovaní kurzu získate certifikát spoločnosti Power Coaching.

ABSOLVOVANIE AKREDITOVANÉHO A MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANÉHO KURZU KOUČ 104

Na kurz Úvod do koučingu nadväzuje 12 dňový výcik kurzu KOUČ 104 hod., akreditovaný MŠVVaŠ SR a medzinárodne certifikovaný International Coach Federation.
Ak sa po absolvovaní Úvodu do koučingu rozhodnete do 1 roka absolvovať akreditovaný kurz KOUČ 104 hod., suma 380,- Eur za Úvod do koučingu Vám bude odpočítaná z celkovej sumy za kurz KOUČ 104 hod.
CENA

380,- Eur s DPH
Využite zľavu vo výške 90,-Eur! Ak sa prihlásite a uhradíte za vašu účasť do 31.12.2018, tak cena kurzu bude 290,- Eur s DPH.

ČAS A MIESTO KONANIA KURZU

kurz bude prebiehať v dňoch 27.-28.4.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. oba dni
miesto konania kurzu bude včas oznámené

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

priamo cez web alebo [email protected], 0948 168 011