Úvod do koučingu v Bratislave

Popis udalosti

„Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka, koučing však pozerá do budúcnosti.“ Silvia Langermann

Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak, ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať.

Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere.

OBSAH KURZU
– čo je koučing
– princípy a použitie koučingu
– základné nástroje koučovania
– kladenie správnych a účinných otázok
– koučovanie seba a ostatných
– praktické zameranie kurzu

CERTIFIKÁCIA
O absolvovaní kurzu získate certifikát spoločnosti Power Coaching.

ABSOLVOVANIE AKREDITOVANÉHO A MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANÉHO KURZU KOUČ 104
Na kurz Úvod do koučingu nadväzuje 12 dňový výcik kurzu KOUČ 104 hod., akreditovaný MŠVVaŠ SR a medzinárodne certifikovaný International Coach Federation.
Ak sa po absolvovaní Úvodu do koučingu rozhodnete do 1 roka absolvovať akreditovaný kurz KOUČ 104 hod., suma 380€ za Úvod do koučingu Vám bude odpočítaná z celkovej sumy za kurz KOUČ 104 hod.

CENA
380€ s DPH

ČAS A MIESTO KONANIA KURZU
kurz bude prebiehať v dňoch 08.-09.11.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. oba dni.
Miesto konania kurzu: Mierová 56, Bratislava

KONTAKT A PRIHLASOVANIE
priamo cez web alebo [email protected], 0948 168 011.

Tešíme sa na Vás!

Partner podujatia je StartitUP a Meeto
foto zdroj: www.unsplash.com