Večer o dizajne a facebook-u

13260062_1023672451003117_7122918470209207789_n
Popis udalosti

Jeden večer, dve témy, dvaja prednášajúci a veľká dávka inšpirácie!
Prvá prednáška na tému dizajn bude v podaní Martina Janeka pod názvom:

Jedna vec je vyrobiť, druhá predať.

Martin Janek ja Art Director v reklamnej agentúre SCR®. Počas jeho prednášky sa dozviete, čo by mala obsahovať dobrá prezentácia návrhu diela (web/app) a ako ju klientovi/zákazníkovi odprezentovať.

Druhá prednáška tohto večera na nevyčerpateľnú tému facebook, bude v podaní Alana Holuba pod názvom:

Budúcnosť na Facebooku začala včera

Alan Holub pôsobí v TRIAD Advertising ako Creative Digital Strategist a nedávno sa vrátil s Facebook konferencie F8.

Vstup na prednášku je dobrovoľný poplatok 4€