Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám?

banner2
Popis udalosti

Nové aplikácie a služby sa nepretržite dostávajú na trh a do našich životov. Internetové pripojenie je dostupné takmer v každej oblasti a stáva sa čoraz viac dostupným (aj z finančného hľadiska) pre bežného obyvateľa. V posledných rokoch nastal obrovský rozmach a rozvoj nových typov zariadení, tiež označovaných ako inteligentné objekty (z angl. smart objects). Stávajú sa čoraz viac výkonnejšími, inteligentnejšími, majú väčšiu pamäť (úložisko), disponujú rôznymi zabudovanými senzormi, pričom sú čoraz menšie, tenšie a ľahšie. Inteligentné objekty môžu byť ľubovoľné fyzické objekty, ktoré sú schopné získavať (odosielať informácie) do prostredia alebo zobrazovať dáta prijaté z riadiacej jednotky. Inteligentnými objektmi sú aj rôzne senzory, ktoré produkujú dáta. Jednou z kľúčových úloh je riadenie takýchto objektov, za účelom zabezpečenia ich efektívnej prevádzky, optimálnej spotreby energie a pod.  V tejto oblasti je stále niekoľko nezodpovedaných otázok a problémov, ktoré treba vyriešiť. Tieto výzvy sú väčšinou z oblastí bezpečnosti, dôveryhodnosti, štandardizácie a interoperability medzi inteligentnými objektmi. Okrem vyššie uvedených výziev je tiež potrebné sa zaoberať otázkou veľkého množstva dát, ktoré sú výsledkom činnosti inteligentných objektov. Ako vhodným riešením sa ukazuje použitie Cloud Computing-u pre zber, spracovanie a analýzu dát z heterogénnych prostredí.