Virtual AI Startup Accelerator

23131638_2007150536187094_3514618403959817828_n
Popis udalosti

Spolu s Ondrejom Jaurom zo spoločnosti Inventurist, sa vnoríme do problematiky umelej inteligencie (AI – Artificial Inteligence). Budeme sa zhovárať o vedeckej disciplíne, ktorej základom je vytváranie, vnímanie a uchovanie vedomostí racionálneho myslenia, ktoré sa riadi zákonitosťami vedecky poznateľnými tak, aby sa mohli realizovať pomocou počítačov. Teda zjednodušene povedané: „Môžu stroje myslieť?“.

A kto je Ondrej Jaura?

Skilled and experienced architect in the enterprise architecture domain with knowledge of semantic technologies, knowledge graph, machine learning, text analysis, data science, metasearch, deep web extraction and computer generated ordering with an academic background; focused on analysis, architecture and implementation of scalable robust systems processing large data, distributed systems and multi-agent systems in Python.