Visibility: Biznis menu Online marketing pre všetkých

biznis-menu
Popis udalosti

Čo vás čaká na Visibility Biznis menu:

8:45 – 9:00: Raňajky
9:00 – 11:00: Analýza webu z pohľadu SEO
Lektor kurzu: Marek Šulik, Performance Marketing Director VISIBILITY

Čo sa naučíte:

faktory, ktoré ovplyvňujú úspech SEO,
faktory na stránke,
faktory mimo stránky,
vývoj algoritmov vyhľadávačov,
analýza kľúčových slov,
ako vyberať kľúčové slová,
nástroje na analýzu kľúčových slov
vytvorenie mapy kľúčových slov.

11:00 – 13:00: Logika a príprava PPC kampaní
Lektor kurzu: Marek Kiss, PPC Specialist

Čo sa naučíte:

zvoliť ideálne riešenie PPC kampaní pre váš projekt,
získate prehľad v možnostiach PPC reklám v Google AdWords,
získate prehľad vo Facebook reklamách,
ako by mala vyzerať dobrá reklama,
ako cieliť na konkurenciu a čo sa dá od nej naučiť,
ako vyhodnocovať a optimalizovať kampane,
ako získať späť svojich návštevníkov pomocou Remarketingu,
využitie vašej emailovej databázy v PPC,
príklady z praxe.

13:00 – 14:00: Chutný obed v reštaurácii Twenties
14:00 – 16:00: Content Marketing a návrh stratégie
Lektor kurzu: Júlia Micháleková, Digital Director VISIBILITY

Čo sa naučíte:

Content Marketing vs. Odlschool SEO,
prečo nemôže SEO fungovať bez content marketingu,
proces tvorby kvalitného obsahu,
čo sú persóny a ako ich tvoriť
určenie cieľov a plánovanie obsahu pre web,
ako písať kvalitné články,
ako napísať dobrý titulok a perex,
ako má vyzerať telo článku,
čomu sa vyvarovať,
kde hľadať zdroje pre články,
ako si usporiadať svoje zdroje,
ako tvoriť rôznorodý obsah a nenudiť.

16:00 – 16:30 Diskusia