Vynálezy, ktoré nám umožnili nahliadnuť do nanosveta 

banner2
Popis udalosti

Nanotechnológie, nanomateriály, nanočastice. S týmito pojmami sa za posledné desaťročie stretávame čoraz častejšie a začíname si zvykať,    že sa stávajú súčasťou nášho života. Málokto však vie, ktoré vynálezy najviac umožnili rozmach vedného odboru s prívlastkom „nano“.

               

Hosť: Ing. Ján Šoltýs, PhD., Elektrotechnický ústav SAV

 

Kedy: v utorok 25. 4. 2017 o 9.00 hod. v budove CVTI SR