WORKSHOP: Koučovacie zručnosti nielen pre manažéra

1918970_905594942869495_6531250313519541319_n
Popis udalosti

TÉMATICKÉ OKRUHY:

– Čo je a nie je koučing
– Základné princípy a postoje v koučovaní
– Koučing ako nástroj moderného manažéra
– Koučovacie zručnosti – aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba
– Koučovací proces/metodológia – GROW, koučovanie zamerané na riešenia
– Praktické ukážky a interaktívne zapájani

PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII (v cene workshopu):

Za povinnú súčasť workshopu v ranných alebo poobedňajších hodinách považujeme aj 4 x 2 hod. – Peer (vrstovnícky) koučingu a supervízie s lektorom / profesionálnym koučom v dvojtýždňových intervaloch po workshope.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:

1. Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré mu môžu pomôcť:
– efektívnejšie motivovať podriadených,
– budovať svoje a ich sebavedomie,
– objavovať ich skrytý potenciál v ich osobnostnom rozvoji.
2. Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu
3. Lepšie vzťahy na pracovisku
4. Rýchlejšie cesty k riešeniam
5. Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií

Následne dostanete možnosť objednania skupinovej alebo individuálnej podpory certifikovaných koučov formou koučovania a mentoringu pre každého účastníka:
– 4×1 hod – telefonické koučovanie v 2-týždňových intervaloch
– 4×2 hod – mentoring a peer koučing na pracovisku
– 4×2 hod. – supervízia na pracovisku

Cena za celodenný workshop „Koučovacie zručnosti pre manažérov“, prvý zo série, je 180 € (v prípade, že ste sa zúčastnili aj demo workshopu, bude táto cena zľavnená a to na 168 €).

Pri registrácii na všetky tri celodenné workshopy je cena spolu 360 € (tri za cenu dvoch). V prípade inej kombinácie workshopov či zliav píšte na [email protected]