Gastro a cestovný ruch dostanú od štátu obrovskú finančnú pomoc, rozhodla vláda