Hlavnú cenu súťaže Stavba roka 2019 získal krásny Zámok Pezinok za historickú obnovu

  • Do 25. ročníka súťaže, ktorú organizuje tradične Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, bolo prihlásených šestnásť stavieb
  • Hlavnú cenu 25. ročníka súťaže Stavba roka 2019, ktorú zorganizovalo tradične Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, získal Zámok Pezinok za svoju historickú obnovu
Šimák Zámok TS
  • Do 25. ročníka súťaže, ktorú organizuje tradične Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, bolo prihlásených šestnásť stavieb
  • Hlavnú cenu 25. ročníka súťaže Stavba roka 2019, ktorú zorganizovalo tradične Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, získal Zámok Pezinok za svoju historickú obnovu

Do aktuálnej súťaže bolo prihlásených šestnásť stavieb. Investorom víťaznej stavby bola bratislavská spoločnosť Forte Extra, s. r. o., obnovu zámku projektoval Ivan Tonhauzer a kolektív z firmy A. S. Projekt – ing., s. r. o., Bratislava a stavebné práce vykonala spoločnosť Hílek a spol., a. s., zo Senice.

O výsledkoch jubilejného ročníka súťaže, tiež poznačenej opatreniami proti koronavírusu, informoval portál odborného stavebného magazínu ASB. Pezinský zámok okrem hlavného titulu dostal aj cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska.

Osemčlenná odborná porota udelila spolu deväť cien, vrátane hlavnej, na základe technickej dokumentácie predloženej prihlasovateľmi a obhliadky každej stavby.

Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva získala stavba Hrebienok Resort II vo Vysokých Tatrách. Stavebníkom a hlavným zhotoviteľom projektu so stavebnými nákladmi 12,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty bol Hrebienok Resort, s. r. o.

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie pripadla stavbe Národného futbalového štadióna v Bratislave za 118,5 mil. eur bez DPH (stavebník NFŠ, a. s. – hlavný zhotoviteľ Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.).

Ceny za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby a za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby získala rekonštrukcia objektu Poštová 1 v Žiline v objeme 18 mil. eur bez DPH (Reinoo, a. s. – Ingsteel, s. r. o.). Novostavba výrobného areálu spoločnosti ZKW Slovakia, s. r. o., v Krušovciach (okres Topoľčany) za 34,6 mil. eur bez DPH (ZKW Slovakia – Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo) získala cenu za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby.

Cena za nápaditý architektonický koncept sa ušla novostavbe WellPark v Žilina za 6 mil. eur bez DPH (Licitor development, s. r. o. – RBR ing, s. r. o.) a cena za bytový/rodinný dom roka novostavbe Stein 2 v Bratislave v hodnote 57,5 mil. eur bez DPH (stavebník a hlavný zhotoviteľ YIT Slovakia, a. s.).

Do hlasovania o Cenu verejnosti 2019 sa zapojilo vyše 49-tisíc účastníkov, zvíťazil projekt rekonštrukcie a dobudovania prístupových komunikácií na slovenskej strane archeoparku Mikulčice – Kopčany. Investorom stavby za 700 tis. eur bez DPH bol Trnavský samosprávny kraj, hlavným zhotoviteľom spoločnosť Cesty Nitra, a. s.

Vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka 2019 popri združeniu ABF Slovakia, Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Únii miest Slovenska boli aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technický a skúšobný ústav stavebný, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., a Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o. Vyhlásenie výsledkov súťaže Stavba roka 2019 bolo doteraz sprievodným podujatím veľtrhu stavebnícvtva CONECO a veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia v bratislavskej Inchebe. Tie sa však tento rok pre opatrenia proti koronavírusu nekonali.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá