Hra GTA ešte nikdy nevy­ze­rala takto skvele

Simona Hanzelová / 20. november 2016 / Zaujímavosti

Kto by už len nepoz­nal GTA? Aj napriek tomu, že hra GTA V vyšla pred viac ako tromi rokmi, nie­ktorí hráči ju modi­fi­ko­vali tak, že vyzerá lep­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Pre­svedč sa sám.

3-pvrwcij

Po apli­ká­cií úprav vyzerá celá hra oveľa lep­šie. Pozri na toto lie­tadlo:

once-the-modification-is-applied-the-entire-game-looks-dramatically-prettier-everything-from-the-jet-below

Sln­kom zaliata kra­jina:

to-this-sun-drenched-vista

Podľa tohto obrázku, to v Los San­tos v noci poriadne žije:

to-this-overhead-shot-of-los-santos-at-night-the-city-is-alive-with-activity

Modi­fi­ká­cia zvaná “Natu­ral­Vi­sion” dokáže zme­niť osvet­ľo­va­cie sys­témy, ich efekty a oveľa viac:

thats-because-the-modification-called-naturalvision-changes-the-lighting-systems-the-effects-systems-and-much-more

Je to až neuve­ri­teľné, ako pôso­bivo môže vyze­rať hra:

its-a-ridiculously-major-overhaul-and-one-thats-especially-impactful-on-how-pretty-the-game-is

Dokonca aj také malič­kosti, ako mokrá vozovka po búrke vyze­rajú tak­mer ako naozaj:

even-simple-stuff-like-wet-roads-after-rain-storms-are-represented-more-realistically-than-ever

Pozri na tento mix krás­neho západu slnka a nenor­málne rea­lis­ticky vyze­ra­jú­ceho jazera:

but-were-especially-partial-to-this-mix-of-a-gorgeous-sunset-with-a-shockingly-realistic-looking-lake-a-nice-place-to-relax-between-car-jackings

Ak chceš vidieť viac, pozri sa, čo všetko sa dá robiť s hrou GTA V v tomto videu:

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)