India buduje unikát. Škola uprednostní šťastie a emocionálnu inteligenciu

  • V spoločnosti sa čoraz viac upriamuje pozornosť na kvalitu vzdelávania, ktorá býva v mnohých prípadoch nedostatočná
  • Preto sa objavujú nové a nové metódy výučby.
  • V Indii budujú školu, v ktorej nenájdeš tradičné triedy
  • Miesto toho sa bude zameriavať na maximalizáciu pocitu šťastia a rozvoj emocionálnej inteligencie
škola
kurani.us
  • V spoločnosti sa čoraz viac upriamuje pozornosť na kvalitu vzdelávania, ktorá býva v mnohých prípadoch nedostatočná
  • Preto sa objavujú nové a nové metódy výučby.
  • V Indii budujú školu, v ktorej nenájdeš tradičné triedy
  • Miesto toho sa bude zameriavať na maximalizáciu pocitu šťastia a rozvoj emocionálnej inteligencie

Nalejme si čistého vína. Neexistuje dokonalý školský systém. Je všeobecne známym faktom, že typické školy nedokážu plnohodnotne pripraviť žiaka na budúci život. Pripravujú ho akurát na to, aby jednoducho a ľahko zapadol do davu a nemal vlastný názor. Učiteľ ma jednoducho vždy pravdu a oponovanie nemá zmysel. Tento fakt si však našťastie začalo uvedomovať množstvo učiteľov, a preto sa snažia vyučovanie aspoň trochu upraviť.

Viac a viac možností ponúkajú aj samotné školské zariadenia. Vznikajú aj netypické školy, ktoré sa snažia upriamiť pozornosť na jednotlivca a jeho potreby. Nie každého totiž baví učiť sa to, čo sa nachádza v osnovách. Práve preto vznikajú takzvané Montessori školy, ktoré rozvíjajú každú oblasť jednotlivca a dávajú mu omnoho väčšiu slobodu pri výbere toho, čo sa bude učiť. Okrem toho na žiaka nie je vyvíjaný žiadny nátlak, ako to poznáme z klasických škôl.

Návrh podporuje maximálnu interakciu

India však zašla ešte o kúsok ďalej. Riverbend School sa okrem iného bude zameriavať na rozvoj pocitu šťastia a emocionálnej inteligencie, ktorá je pravdepodobne pre úspech v živote omnoho dôležitejšia ako inteligenčný kvocient, ktorým sa dnes oháňa takmer každý. Cieľom školy je vychovať si výnimočných ľudí, ktorí následne budú vplývať na svet v pozitívnom slova zmysle. Návrh celého areálu má na svedomí štúdio Kurani, ktorého cieľom bolo vytvoriť školu v podobe menšej dedinky.

Práve na dedinách totiž bývajú medziľudské vzťahy omnoho silnejšie. Pocit šťastia má totiž pôvod aj v kvalite našich vzťahov s ostatnými ľudmi. A v súčasnosti sú vzťahy medzi ľudmi povrchné a krehké. Zakladatelia školy veria, že pravé nefalšované šťastie v kombinácii s emocionálnou inteligenciou sú tým pravým pre dosahovanie vysnívaných cieľov. Práve tieto dve zložky sa vôbec nenachádzajú v tradičnom školskom systéme.

Do školského areálu sa zmestí 400 študentov, ktorí budú mať záujem študovať niečo výnimočné. Hlavná budova školy sa nachádza v blízkosti centrálneho námestia. Sú tu miesta na štúdium aj zábavu. Návrh maximálne podporuje medziľudský kontakt.

Okrem toho škola podporuje individualitu a umožňuje záujemcom vybrať si to, čo ich zaujíma. Na mieste budú aj mentori a kouči pripravení pridať pomocnú ruku. Škola by tak mala do sveta púšťať absolventov v podobe silných osobností plných odvahy, šťastia a pocitu, že dokážu čokoľvek. Brány školy by mali byť otvorené v roku 2020.

zdroj: inhabitat.com , kurani.us

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech