ČLÁNKY KOMUNITA EVENTYLIVE VIDEÁ
Filter

Venture kapitál fondy

Close

42an­gels

42an­gels je nefor­málne zdru­že­nie skú­se­ných a úspeš­ných IT pod­ni­ka­te­ľov z ČR a SR so záuj­mom o tech­no­lo­gické star­tupy, ktorí chcú pomôcť novo­vzni­ka­jú­cim služ­bám a pro­duk­tom nie­len finan­ciami, ale pre­dov­šet­kým aktív­nym zapo­je­ním sa do rea­li­zá­cie týchto pro­jek­tov. Čle­no­via 42an­gels sú John Van­hara (Shipito.com), Mar­tin Kasa (zakla­da­teľ KASA.cz), Michal Štencl (Sygic.com), Jan Všian­ský (Lingea.cz), David For­má­nek (SIL­COM Mul­ti­me­dia) a Juraj Ďuriš (FINVIZ.com) a ďalší aj z nášho zoznamu.

Close

J&T Ventures

J&T Ventures je jediný privátny startupový fond na Slovensku. Pre startupistov predstavuje možnosť financovania ich podnikateľského projektu. Našim klientom ponúka investície do startupov s cieľom získať podiel v začínajúcich perspektívnych firmách a následne ho so ziskom predať.

Close

Credo Ventures

Credo Ventures invests in companies that have high-growth potential and international ambitions. We look to get involved with potential portfolio companies prior to any investment is made in order to get a better idea of what’s needed in terms of capital and management.

  • Mentoring
Close

Neulogy Ventures

We build on our thorough knowledge of the local tech scene, our deep and wide network of mentors and advisors from Vienna to Silicon Valley, and years of realizing equity investment transactions as both investors and entrepreneurs. We know both sides of the early-stage investment world, and offer our portfolio companies unique expertise based on our past experience as entrepreneurs, investors and transaction managers.

  • Mentoring
Close

G4 Investičný klub

- slovenská alebo česká spoločnosť, exit/odchod jedného z majiteľov alebo potreba ďalšieho rozvoja-- - výnosy/tržby spoločnosti minimálne na úrovni 1 milión eur, zisk minimálne 100 000 eur - minoritný alebo majoritný vlastnícky podiel na spoločnosti - akýkoľvek sektor, okrem ťažkého strojárstva - financujeme aj start-up projekty

Close

Fond inovácií a technológií

Podporujeme v prevažnej miere projekty, ktoré prichádzajú s novými riešeniami súčasných problémov, alebo ktoré sa snažia zdokonaliť niečo, čo už existuje a zároveň sú sľubnou investičnou príležitosťou. Oblasti, ktorým venujeme osobitnú pozornosť sú životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život alebo softvérové riešenia. Uvítame však aj projekty od výskumníkov, vedcov a študentov z akýchkoľvek oblastí.

  • Mentoring
Close

Limerock Fund Manager / JEREMIE Co-Investment Fund

We are entrepreneurs ourselves. As investors, we team up with other enterpreneurs who have the vision, talent and determination to develop businesses into long-term commercial success. We are organized as a venture of Michal Jablonka and Roman Čmelík as founders of transaction and advisory firm Limerock Advisory and Teppo Kettula from a Finnish innovative and technology adviser and investor Aikagroup. Michal and Roman are experienced transaction and corporate finance advisors and have served in private equity funds and start-ups. Teppo is dedicated to leadership and management of innovations in early stages of development. We will dedicate our professional experience and network of contacts to investee companies in order to provide operational leverage and assist in implementation of business concepts. We are focused, responsible, accountable and transparent in our decisions and acts and will expect the same from our investee companies.

  • Mentoring
Close

ADV Europe / JK Europe

Máme záujem poskytnúť potrebné investície kapitálu, knowhow, synergií do rôznych projektov v oblasti ecommerce, consumer commerce, bigdata, business intelligence, datovej analytiky ako aj do iných inovatívnych vysoko rastových projektov z obalsti IT, životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energií, priemyselných inovácii a pod. Máme však tiež záujem podporiť projekty výskumníkov, vedcov a študentov z akýchkoľvek oblastí.

  • Mentoring
Close

Crowdberry

- Investori sa stanú spoluvlastníkmi spoločnosti, v novej spoločenskej zmluve je definovaný podiel na hlasovacích právach, podiel na zisku a ďalšie podmienky na ochranu investorov i podnikateľov - Investori sa zameriavajú na dlhodobú výkonnosť a na rast hodnoty spoločnosti, rozložia si spravidla svoje investorské riziko na viacero inovatívnych spoločností - Crowdberry je ideálna platforma najmä pre inovatívne obchodné modely s novými prístupmi, ktoré vytvárajú nové ekosystémy - Investorskú obec predstavujú klienti privátneho bankovníctva, našim strategiským partnerom je vedúca inštitúcia na slovenskom trhu finančných služieb pre top privátnych klientov - Crowdberry nie je spoluinvestorom, ani investorov nezastupuje, len spája ponuku investícií so zaujímavými, predselektovanými projektami a firmami Pre Crowdberry platia štandardy vychádzajúce z privátneho bankovníctva, čo je vo svete equity crowdfundingu jedinečná kombinácia.

  • Mentoring
Close

LRJ CAPITAL

PROFESSIONALISM Impeccable reputation, strong moral character and high integrity are a MUST. INVESTMENT Investment size ranges from EUR 100k to 1.5m, with optimum around EUR 0.5m. OUR MAIN REPRESENTATIVES - Peter Irikovsky – Managing Partner LRJ Capital - Stefan Surina – Legal partner LRJ Capital. - Filip Fischer – Cooperating Entrepreneur

  • Mentoring
Close

Delta Accelerator

- investment - business support - business know-how - network

  • Mentoring

Angel investori

Close

Klub podnikateľských anjelov Slovenska

Združujeme úspešných podnikateľov a manažérov, ktorí chcú investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov. Sme prvou sieťou podnikateľských anjelov v SR, ktorá vznikla v roku 2011 a naším poslaním je podpora rozvoja inovácií a podnikania nastupujúcej generácie podnikateľov.

Close

Neulogy Ventures

Venture kapitál

We build on our thorough knowledge of the local tech scene, our deep and wide network of mentors and advisors from Vienna to Silicon Valley, and years of realizing equity investment transactions as both investors and entrepreneurs. We know both sides of the early-stage investment world, and offer our portfolio companies unique expertise based on our past experience as entrepreneurs, investors and transaction managers.

  • Mentoring

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?