Istrochem má za spôsobenie ekologickej katastrofy odškodniť Slovákov, vznikla jasná výzva