Stred Európy a stred Slovenska ležia len 40 km od seba. Jeden z nich na nehostinnej skale