Božské Vysoké Tatry, ako si ich ešte nevidel. Toto nám závidí celý svet