„Jedna výchovná“ narobí viac škody, ako úžitku. Bitie detí spôsobuje, že sú hlúpejšie a agresívnejšie