Každá čierna diera môže skrývať vesmír. Žijeme v jednej z nich?

  • Nech znie táto teória akokoľvek šialene, môže byť naozaj pravdivá
  • Vo vesmíre je možné jednoducho úplne všetko, aj to, čo je na prvý pohľad nepochopiteľné
  • Čierne diery sú veľkou záhadou a odhaliť ich tajomstvá sa nám zatiaľ nepodarilo
vesmír
wikimedia.org
  • Nech znie táto teória akokoľvek šialene, môže byť naozaj pravdivá
  • Vo vesmíre je možné jednoducho úplne všetko, aj to, čo je na prvý pohľad nepochopiteľné
  • Čierne diery sú veľkou záhadou a odhaliť ich tajomstvá sa nám zatiaľ nepodarilo

Vesmír je plný záhad a jednou z tých najväčších je určite čierna diera. Aj napriek tomu, že vedci potvrdili jej existenciu, nikto ju v živote nevidel. Ako to len tí vedci vedia? Čierna diera je miesto, kde existuje takmer nekonečná hustota. Vďaka obrovskej gravitačnej sile z nej nedokáže uniknúť dokonca ani svetlo. Preto ich nevidíme. Ich existencia je však pomerne dobre zmapovaná vďaka pozorovaniam. Dokonca aj Albert Einstein predpokladal ich existenciu vo svojej teórii relativity.

Vznik čiernej diery však nápadne pripomína vznik nášho vesmíru, ktorý podľa vedcov vznikol z malej guličky s nekonečne vysokou teplotou a hustotou. Následne nastal Veľký tresk a vesmír sa začal rozpínať obrovskou rýchlosťou vyššou ako rýchlosť svetla. Po určitom čase však táto rýchlosť rapídne spomalila. Čierna diera vzniká z extrémne veľkej zaniknutej hviezdy, ktorej jadro sa zbortí do takej mini podoby, že z nej nedokáže uniknúť vôbec nič, ani svetlo. Je predpoklad, že obrovské čierne diery sa nachádzajú v stredoch takmer každej galaxie.

Neviditeľný povrch čiernej diery sa nazýva horizontom udalostí. V týchto miestach je potrebné vynaložiť obrovskú rýchlosť, aby bolo možné z čiernej diery uniknúť. Úniková rýchlosť sa rovná rýchlosti svetla. Práve vďaka obrovskej únikovej rýchlosti z čiernej diery nedokáže uniknúť vôbec nič. Jednoducho povedané, ak sa dostaneš k horizontu udalostí, tak máš smolu a prepadneš sa do čiernej diery. Práve kvôli tomuto javu nevieme, čo čierna diera obsahuje a ako vyzerá.

Ako čierna diera pohlcuje okolitú hmotu, jej horizont udalostí sa rozpína rapídne rýchlo. Táto rýchlosť však po čase poklesne, podobne ako tomu bolo v prípade Veľkého tresku a rozpínania vesmíru. Vďaka podobnému vzniku za pomoci rozpínania sa, vzišla teória, či nie je náš vesmír rozpínajúcim sa horizontom udalostí čiernej diery iného vesmíru.

Problémom je, že trojrozmerné čierne diery majú dvojrozmerný horizont udalostí. Náš vesmír je však trojrozmerný. Znamenalo by to, že náš vesmír je trojrozmerným horizontom udalostí štvorrozmernej čiernej diery. Každá hmota, ktorá sa cez horizont udalostí prepadne do čiernej diery, spôsobí jeho rozpínanie. Podobne sa rozpína vesmír. S touto teóriu vôbec po prvýkrát prišli vedci z Univerzity vo Waterloo v roku 2014. Logicky táto teória dáva zmysel. Ako to však je v skutočnosti?

zdroj: curiosity.com , youtube.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech