Keď uvi­díš tie­to mapy, už nikdy sa nebu­deš poze­rať na Slo­ven­sko tak ako pred­tým

interez.sk / 13. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: interez.sk

Geo­gra­fia nás môže občas aj šoko­vať. Svet vyze­rá dosť odliš­ne, než sa zdá na mape. Výnim­kou nie je ani Slo­ven­sko.

Z hľadiska veľkosti sa vôbec nemôžeme spoliehať na mapy a to, čo vykresľujú. To, prečo niektoré krajiny vyzerajú väčšie alebo menšie ako ostatné, vysvetľuje niečo, čo sa nazýva Mercatorova projekcia. Kartografi sa snažili premeniť 3D model Zeme na dvojrozmerný, pričom práve flámsky geograf Gerardus Mercator prišiel so svojím riešením, a to už veľmi dávno.

V roku 1569 navrhol mapu, ktorá by mohla byť použitá pre navigačné účely, no nevýhodou je, že jeho systém je nepresný a skresľuje veľkosť jednotlivých objektov v závislosti na ich pozícii k rovníku. Aj z tohto dôvodu sa pevnina Antarktídy alebo Grónska javí ako oveľa väčšia, než v skutočnosti je. Pozreli sme sa na to bližšie a porovnali sme Slovensko s ostatnými krajinami sveta. Ako to dopadlo si už pozriete v nasledujúcom videu.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)