Žiadna elektrina či zips, na prvom mieste je vždy Boh. Komunita Amišov dodnes odmieta všetko moderné

  • Komunita Amišov odmieta moderné technológie, hoci už aj oni nachádzajú kompromisy
  • V uzavretej komunite sa však najmä ženy často stretávajú s násilím a sexuálnym zneužívaním
Amiši
Amiši, Wikimedia commons/Gadjoboy, Flickr/Travis
  • Komunita Amišov odmieta moderné technológie, hoci už aj oni nachádzajú kompromisy
  • V uzavretej komunite sa však najmä ženy často stretávajú s násilím a sexuálnym zneužívaním

Väčšina turistov prichádzajúcich do Ameriky navštívi Las Vegas, New York, Californiu či Floridu. Oblasti medzi tým nie sú až také turistami obľúbené, hoci tiež ponúkajú nezvyčajné zážitky. V jednej z takýchto oblastí žije zvláštna nábožensko-etnická skupina ľudí – Amiši.

Aj napriek tomu, že vznikli vo Švajčiarsku, z ktorého museli pod nátlakom emigrovať, dnes ich nájdeš najviac v Pennsylvánii, Indiane a Ohiu, niekoľko z nich obýva územie Kanady. Ich predkovia, anabaptisti alebo tiež novokrstenci museli v 17. storočí opustiť Moravu a presídlili sa aj na Slovensko. 

Samotná skupina Amišov sa tiež delí na viacero častí. O starých, konzervatívnych Amišoch (Old Order Amish) je známe hlavne to, že prísne zakazujú využívanie technológií vo svojich komunitách. Ak si už niekedy videl obrázky, určite ti napadlo, že vyzerajú ako z iného storočia. Dištancujú sa od všetkých výdobytkov moderného sveta. Ich náboženstvo sa opiera o Nový Zákon a to hlavne o citát: „Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ (J 17,16). Aj kvôli tomu sa snažia minimalizovať kontakt s ľuďmi mimo ich skupiny. 

Medzi základné piliere ich viery patrí:

  • jednotné vzdelanie, aby tak zabezpečili dostatok pracovnej sily v poľnohospodárstve
  • lokálne väzby, pretože sú izolovaní a väčšinou svoju skupinu neopúšťajú 
  • jednoduché tradície, spája ich najmä prostý životný štýl a nedôvera vo vonkajší svet 
  • uprednostňovanie malých vecí, aby nevznikala spoločenská hierarchia 
  • každodenné aktivity ovplyvnené vierou 

Ako spoznáš Amiša? 

Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Zdroje: 100+1, Huffpost, AP News, Jaroslav Pánek, „Moravští novokřtěnci (Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních refomátorů a pacifistů)“, Český časopis historický 92, John A. Hostetler, Amish Society, The Johns Hopkins University Press

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech