Konzílium epidemiológov rozhodlo: Medzi oblasti, kam by Slováci nemali cestovať, zaradili aj Prahu