KVÍZ: Ak si skutočne hrdý Slovák, tieto historické udalosti budeš poznať aj o polnoci

  • Póza hrdého národovca, ale o základných historických udalostiach ani poňatia
  • Dokáž v našom kvíze, že pani dejepisárka zo základnej školy sa za teba nemusí hanbiť
  • Veď ako sa hovorí, kto nepozná svoju históriu, je nútený si ju zopakovať
Cyril a Metod
TASR/František Iván
  • Póza hrdého národovca, ale o základných historických udalostiach ani poňatia
  • Dokáž v našom kvíze, že pani dejepisárka zo základnej školy sa za teba nemusí hanbiť
  • Veď ako sa hovorí, kto nepozná svoju históriu, je nútený si ju zopakovať

Slovenské dejiny pripadajú viacerým žiakom na škole ako menej zaujímavé v porovnaní s tými svetovými. Môžeme ťa presvedčiť o tom, že to tak nie je. Aj naša krajina si prešla veľkým historickým vývojom. O jej územie bojovali viaceré národy, zmietali ju povstania a budovali sa tu dôležité inštitúcie, niekedy prvé vo svojom regióne.

Spomenieš si ešte, kedy Ľudovít Štúr kodifikoval spisovnú slovenčinu, kto to vlastne bol Matej Bel a kedy k nám prišli vierozvestcovia zo Solúna a priniesli nám písmo aj náboženstvo? Neraz sa hovorí, že ľudia, ktorí nepoznajú históriu sú odsúdení opakovať ju. Ako si na tom ty?

Ktorý vládca dobyl Nitrianske kniežatstvo a vytvoril tak dovtedy najväčší štát Slovanov - Veľkú Moravu?

Veľká Morava Wikicommnos/Matúš Motlo
Správne! Nesprávne!

Moravské knieža okolo roku 833 vyhnal nitrianske knieža Pribinu a spojením oboch kniežatstiev vznikol nový štátny útvar Veľká Morava. Rozpínala sa na území dnešnej Moravy a Slovenska spolu so susediacim severným a stredným Maďarskom. Bol to prvý väčší slovanský štát vôbec. Najmä dnešné Slovensko a Česko ju považujú za včasného predchodcu svojej štátnosti.

Rok, ktorý od teba chcela vedieť dejepisárka aj o polnoci. Kedy na naše územie prišli Cyril a Metod?

Cyril a Metod TASR/František Iván
Správne! Nesprávne!

Solúnski bratia Cyril a Metod prišli na naše územie v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava. Rastislav sa najprv obrátil na pápeža, aby mu poslal misionárov, ktorí by uprednostňovali šírenie kresťanskej viery v reči, akou hovorí jeho ľud. Konštantín, ktorý neskôr prijal meno Cyril, ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo, hlaholiku, prispôsobené pre slovanskú reč a preložil základné state súvisiace s kresťanskou vieroukou - výber evanjeliových čítaní-Evanjeliár.

Matej Korvín nebol známy len tým, že bol najbohatším mužom v Uhorsku, ale založil aj prvú univerzitu na území Slovenska. Kde bola a ako sa volala?

Wikicommnos/Wizzard
Správne! Nesprávne!

Založením University Istropolitany Matejom Korvínom v roku 1465 sa začali písať dejiny vysokého školstva na území dnešného Slovenska. O dva roky neskôr začala svoju činnosť štyrmi fakultami: teologickou, právnickou, lekárskou a umeleckou (filozofickou). Škola bola zriadená podľa štatútov bolonskej univerzity a vládla na nej humanistická a protischolastická atmosféra, dôraz sa kládol na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu.

Kedy sa odohrala pre vývoj nášho územia kľúčová bitka pri Moháči?

Bitka pri Moháči Wikicommnos/SNG
Správne! Nesprávne!

Jedna z najvýznamnejších bitiek strednej Európy sa dohrala 29. augusta 1526 blízko Moháča. Znamenala koniec stredoveku v Uhorsku. Proti sebe v bitke stáli vojská vedené Ľudovítom II,. osmanským vládcom Süleymanom I. Víťazstvo Osmanov viedlo k rozdeleniu Uhorska na niekoľko storočí medzi Osmanskú ríšu, Habsburskú monarchiu a Sedmohradské kniežatstvo. Smrť Ľudovíta II. pri úteku z bitky znamenala koniec Jagelovskej dynastie v Uhorsku a začala sa vláda Habsburgovcov.

Kto bol autorom prvého románu v slovenčine?

Bajza TASR/ Erika Ďurčová
Správne! Nesprávne!

Jozef Ignác Bajza napísal román René mládenca príhody a skúsenosti, ktorý zohral dôležitú úlohu pri riešení otázky slovenského spisovného jazyka. Bol napísaný v jazyku, ktorý si autor sám vytvoril na základe západoslovenského nárečia.

Antonovi Bernolákovi vďačíme za prvú kodifikovanú slovenčinu. Vieš, ako sa volalo jeho najvýznamnejšie dielo ohľadom tejto problematiky?

Bernolák Wikicommons
Správne! Nesprávne!

Kňaz Anton Bernolák patril medzi významných národných buditeľov. Jeho najvýznamnejším dielom bola Grammatica Slavica, ktorá predstavovala opis gramatických pravidiel a dokonca vyšla aj v nemeckom preklade. Patrí mu slávny výrok: „Slováci, píšte po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej.“

Komu vďačíme za tvrdé y a mäkké i v slovenčine?

SNO Wikicommnos/Josef Rupert Maria Přecechtěl

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Písanie y/ý sa zaviedlo po hodžovsko-hattalovskej reforme. Slovenčina, ktorá bola výsledkom tejto reformy sa niekedy nazýva opravená slovenčina. Reforma nahradila Štúrovu slovenčinu a bernolákovčinu a stanovila podobu spisovnej slovenčiny výrazne podobnejšiu tej, ktorú používame dodnes.

V roku 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny. Vieš na akom mieste sa to stalo?

Trenčín Wikicommnos/Peter Zelizňák
Správne! Nesprávne!

Evanjelická fara v Hlbokom sa do povedomia ľudí dostala predovšetkým po príchode Jozefa Miloslava Hurbana a bola jeho pôsobiskom celých 45 rokov až do jeho smrti v roku 1888. Usporadúvali sa tu porady a schôdzky národovcov, bola dejiskom mnohých historických udalostí. Pamätným bolo pred 175 rokmi stretnutie Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovíta Štúra 11. - 16. júla 1843, keď sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia.

Ako sa volal prvý dokument o spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie, ktorý neskôr prispel k vzniku Československa?

Prvá československá republika Wikicommnos/Dr. Jaroslav Prokeš
Správne! Nesprávne!

Clevelandská dohoda bol prvý dokument o spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie. Bola podpísaná v októbri roku 1915, teda v čase, keď v Európe prebiehala prvá svetová vojna a zároveň v Rakúsko-Uhorsku prebiehal boj o samostatnosť Slovákov, Čechov a iných národov. V toku 1918 ju nahradila Pittsburská dohoda.

Slovenské národné povstavenie sa začalo na rozkaz generála Goliana 29. augusta 1944. Ako znelo heslo, ktoré začalo SNP?

Ján Golian Wikicommnos/VÚA-VHA Praha
Správne! Nesprávne!

„Začnite s vysťahovaním“ bolo konšpiratívne heslo, ktoré 29. augusta 1944 s platnosťou od 20:00 vydal veliteľ Vojenského ústredia Slovenskej národnej rady Ján Golian jednotlivým posádkam zapojeným do prípravy Slovenského národného povstania, čím dal pokyn na začiatok aktívnej obrany proti okupácii územia Slovenska nacistickým Nemeckom. Rozkaz bol vydaný telefonicky.

KVÍZ: Hrdý Slovák alebo iba pózer? Tieto historické udalosti slovenských dejín by si mal ovládať aj o polnoci
Výborne!
Slovenské dejiny naozaj ovládaš na jednotku.
Dobré.
Niečo sa na teba počas školy nalepilo, dejiny by si mal však ešte zopakovať.
Slabé
Zo slovenských dejín toho vieš iba málo. Mal by si si ich voľnom čase lepšie naštudovať.

Zdroje: Wikipedia, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá