KVÍZ: Dokáž, aký si Slovák. Len málokto pozná tieto nárečové slová, zisti, či si výnimočný

  • Slovensko je malinká krajina s bohatým členením, ktoré prinieslo aj jazykovú diverzitu
  • Dnes je forma jazyka pomerne ustálená, no stále nás vedia nárečia prekvapiť
kroje ľudové kultúra tradície
Slovenské kroje, ilustračná snímka, TASR/Marko Erd, Oliver Ondráš
  • Slovensko je malinká krajina s bohatým členením, ktoré prinieslo aj jazykovú diverzitu
  • Dnes je forma jazyka pomerne ustálená, no stále nás vedia nárečia prekvapiť

V tomto kvíze otestuješ svoju znalosť slovenských dialektizmov. Papľuh či krpce v ňom nenájdeš. Slovensko sa v bohatosti jazyka môže porovnávať s väčšími krajinami. Až 26 nárečí zdobí či zdobilo každodenné rozhovory nás a našich rodičov. Jeden by si mohol myslieť, že všetko, čo nárečie prináša, je len pre inú časť krajiny smiešny prízvuk.

Pestrosť sa prejavila aj v hudbe

Segmentácia krajiny prispela k rôznorodosti nielen jazyka, ale aj kultúry samotnej. Príslušnosť ľudových krojov, vzorov, tvarov či vznik a tradovanie ľudových piesní sa líši takmer od dverí k dverám. Možno sa ti stalo, že si pri niektorých slovách v piesni ostal zaskočený a začal uvažovať nad ich významom.

V slovenčine sa purizmus prejavoval v porovnaní s okolitými krajinami s istým oneskorením – najmä v období medzi svetovými vojnami. Slovenčina však naďalej ostala tzv. otvoreným jazykom, ktorý sa okrem domácich zdrojov obohacoval aj prostredníctvom iných jazykov. Po 2. svetovej vojne sa slovenský jazyk rozvinul do podoby, v ktorej bol schopný plniť všetky funkcie i potreby spoločnosti. V tomto období prekonal búrlivý vývoj a bol postupne opísaný a kodifikovaný na všetkých rovinách, informuje portál Slovake.eu.

Bohatstvo, ktoré náš jazyk ukrýva, sme získali vďaka latinskej abecede a pre národ nedostatočné vyjadrenie sme doplnili mäkčeňmi a dĺžňami. Napriek tomu, že samotné nárečia ustupujú do úzadia a v súčasnosti preráža aj v bežnej komunikácii spisovnejšia forma slovenčiny, určité skvosty by sme mali poznať a udržať v pamäti, ak pre nič iné, tak aspoň pre pobavenie ďalších generácií.

Čo znamená slovo hamižni a v ktorej oblasti Slovenska sa používa?

slovenská chalupa Facebook/Slovensko na historických fotografiách/photos
Správne! Nesprávne!

Ak niekoho označíš ako hamižni, znamená to, že je to človek lakomý. Ide o slovo značne využívané vo východnej časti Slovenska, konkrétne na Šariši.

Čo sa stalo s bylinami, ktoré bolo treba scivet?

vysušené byliny Unsplash/Jan Antonin Kolar
Správne! Nesprávne!

Slovo scivet pochádza zo západnej časti Slovenska, konkrétne z Trnavy a je synonymom pre slovo vysušiť.

Čo znamená, ak niekto povie – šla jem bisidovati?

žena studňa Facebook/Slovensko na historických fotografiách/photos
Správne! Nesprávne!

Táto jednoduchá veta z rusínskeho nárečia znamená – bola som sa porozprávať.

Čo znamená rusínske nárečové slovo blizňata?

súrodenci Unsplash/Annie Spratt
Správne! Nesprávne!

Slovo označuje nápadne podobných, takmer totožných súrodencov. Áno, označuje dvojičky.

Čo to znamená, ak ti človek povie – obač še

slovenskí herci Facebook/Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch
Správne! Nesprávne!

Výraz je s obľubou používaný na východe Slovenska, dokonca aj mladšími generáciami. Kým obač či obačiť znamená pozrieť sa, v spojení so slovom še, a teda sa, to nesie mierne hanlivú konotáciu. Obač še, znamená spamätaj sa.

Ktorú časť tváre pomenúva slovíčko pavučajky?

tvár Unsplash/Andriyko Podilnyk
Správne! Nesprávne!

Význam slova pavučajky tkvie v mihalniciach. Toto ľubozvučné nárečové slovo sa používa v zemplínskom aj sotáckom nárečí.

Ktorú časť ženského oblečenia pomenúva slovo kidľa?

slovensko žena Facebook/Slovensko na historických fotografiách/photos
Správne! Nesprávne!

Je súčasťou spišského, šarišského, ale aj hontianskeho nárečia. Kidľa je v spisovnej slovenčine sukňa.

Čo znamená veta z ľudovej piesne – na kapure rače?

brána Unsplash/Henning Kesselhut
Správne! Nesprávne!

Úryvok vety pochádza z ľudovej piesne Kapura, v spisovnej slovenčine brána. Vzhľadom na šarišský pôvod piesne opisuje slovo rače zámok, prípadne závoru. Je tomu tak aj v zemplínskom nárečí. V abovskom nárečí môže toto slovo opisovať aj celý plot, zábradlie, respektíve mreže aj medzery.

Ktorú z možností označuje slovo álomáš?

deti električka stará Bratislava Webumenia/Juraj Baroš
Správne! Nesprávne!

Pochádza z gemerského nárečia a označuje nepochybne stanicu.

Aký typ chrobáka nesie nárečové pomenovanie apolenka?

lienka Unsplash/Kris Mikael Krister
Správne! Nesprávne!

Keď pochádzaš zo Záhoria, musí ti to byť jasné. Apolénka má na chrbte zopár čiernych bodiek, červenú farbu a je vyobrazená na fotografii.

Len málo ľudí pozná detvianske nárečové slová. Vieš, čo znamená ročka?

detvianci Facebook/Slovensko na historických fotografiách/photos
Správne! Nesprávne!

Pomenúva vec, ktorá v spisovnej slovenčine nesie nielen iný význam, ale aj iný rod. Ak budeš v Detve počuť slovo ročka, ide určite o vedro.

Ktorú časť domu nazývajú v obci Smižany gank?

krava omietka Facebook/Slovensko na historických fotografiách/photos
Správne! Nesprávne!

Toto slovo môžeš poznať z rôznych oblastí, označuje verandu alebo chodbu. Nájdeš ho písané aj ako gang či gánok. V niektorých nárečiach je to aj násyp pred domom.

Čo označuje slovo stolok?

dvojica rozhovor stoličky Unsplash/Sam Farallon
Správne! Nesprávne!

Pokiaľ ti Šarišan povie, aby si si sadol na stolok, buď si istý, že nemyslí stôl, ale obyčajnú stoličku.

Text sme zrevidovali, upravili, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný 5. januára 2021.

Zdroje: Nárečie, Slovake

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie