Kvíz, ktorý zvládnu len nadpriemerne inteligentní. Ak to dokážeš, môžeš sa hlásiť do Mensy

  • Ak 5 strojov vyrobí za 5 minút 5 výrobkov, za ako dlho vyrobí 100 strojov 100 výrobkov?
  • Ľudia ma majú stále k jedlu, no aj tak ma nikdy nezjedia. Čo som?
logické myslenie
Unsplash/Junior Ferreira Unsplash/Michal
  • Ak 5 strojov vyrobí za 5 minút 5 výrobkov, za ako dlho vyrobí 100 strojov 100 výrobkov?
  • Ľudia ma majú stále k jedlu, no aj tak ma nikdy nezjedia. Čo som?

Ľudia majú prirodzenú túžbu byť v niečom dobrí, respektíve najlepší. Aj preto sa radi porovnávajú. Jedným z ukazovateľov pri súťažení je aj inteligencia, respektíve inteligenčný kvocient (IQ).

Organizácia združujúca tých inteligentnejších ľudí tejto planéty sa volá Mensa. Toto pomenovanie vychádza z latinčiny, kde „mensa“ znamená „stôl“.

Organizácia tak bola pomenovaná, pretože Mensa je spoločnosť za okrúhlym stolom, kde sú etnická príslušnosť, farba pleti, vierovyznanie, národnosť, vek, politika, vzdelanie a sociálne zázemie úplne irelevantné.

Hranicou vstupu do tejto exkluzívnej spoločnosti je IQ 130. Ak si myslíš, že máš na to stať sa členom Mensy, vyskúšaj si nasledujúce logické úlohy.

Koľkokrát môžete odčítať číslo 2 od čísla 32?

matematika Unsplash/Antoine Dautry
Správne! Nesprávne!

Iba raz. Akonáhle odčítate číslo 2 od čísla 32, ďalej odčítavate 2 od 30, od 28 atď.

Na pretekoch ste tretí. Keď predbehnete druhého, aké miesto obsadíte?

beh Pixabay/StockSnap
Správne! Nesprávne!

Ak ste boli tretí a predbehli ste druhého, dostali ste sa na jeho miesto, teda v poradí druhé. Prvý pretekár je stále pred vami.

Zuzka blúdi čarovným lesom už niekoľko dní. Zrazu narazí na leva a jednorožca a chce zistiť, aký je deň. Lev klame vždy v pondelok, utorok a v stredu. Jednorožec vo štvrtok, piatok a v sobotu. Lev jej povie: „Včera som klamal.“ Jednorožec dodá: „Aj ja.“ Aký je teda deň?

stromy les Pixabay/jplenio
Správne! Nesprávne!

Keďže v nedeľu hovoria obaja pravdu, tento deň to byť nemôže (lev tvrdí, že včera klamal, ale v sobotu neklame). Jedna z postáv teda musí klamať. Správnou odpoveďou je štvrtok. Včera, teda v stredu, lev skutočne klamal. Keďže jednorožec klame vo štvrtok, môže povedať, že včera klamal, pretože v stredu hovorí vždy pravdu.

Ak 5 strojov vyrobí za 5 minút 5 výrobkov, za ako dlho vyrobí 100 strojov 100 výrobkov?

ochranná prilba pri priemyselnej výrobe Pixabay/libellule789 & Flickr/Marco Verch Professional Photographer
Správne! Nesprávne!

Každý stroj vyrobí 1 výrobok za 5 minút. Takže ak 5 strojov vyrobí 5 výrobkov za 5 minút, aj 100 strojov vyrobí 100 výrobkov za 5 minút.

V jazere je plocha tvorená leknami. Každý deň sa táto plocha zdvojnásobí. Trvá 48 dní, kým plocha s leknami pokryje celé jazero. Ako dlho bude trvať, aby plocha s leknami zakryla polovicu jazera?

lekná Wikimedia Commons/Jerzy Opioła
Správne! Nesprávne!

Pretože sa plocha zdvojnásobuje každý deň, musíme sa vrátiť o jeden deň dozadu, vtedy bude plocha s leknami zaberať polovicu jazera. Ak teda v 48. deň pokryje plocha s leknami celé jazero, v 47. deň to bude polovica tejto veľkosti, teda polovica jazera, čo je správna odpoveď.

Pozerám sa na niekoho fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám žiadnych súrodencov a otec toho muža na fotografii je syn môjho otca.

muž Unsplash/@a_d_s_w
Správne! Nesprávne!

Otec toho muža na fotografii je syn môjho otca – syn môjho otca som ja a keďže nemám žiadnych súrodencov, tak som otcom muža na fotografii, teda na fotografii je môj syn.

Školu navštevuje 100 študentov. 55 z nich majú radi predmet hudba, 44 majú radi predmet šport a 20 študentov má rado oba predmety. Koľko študentov nemá rado ani šport ani hudbu?

Na snímke je školská trieda. TASR/František Iván, Milan Kapusta
Správne! Nesprávne!

20 študentov má rád oba predmety, preto 35 študentov má rado iba hudbu a len 24 študentov má rado iba šport. Teda 20 (oba predmety) + 35 (hudba) + 24 (šport) = 79 a 100 – 79 = 21

Ktoré číslo nasleduje v tomto číselnom rade: 11 24 37 51 65 80 95 111 ?

thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash Unsplash/ThisisEngineering RAEng
Správne! Nesprávne!

Rozdiel medzi 24 a 11 je 13, to isté platí pre 37 a 24, a potom sa to zvyšuje na 14 – 51 – 37 = 14 a 65 – 51 = 14, a potom sa to opäť zvyšuje 80 – 65 = 15 a 95 – 80 = 15, a zvýšenie 111 – 95 = 16, čiže ďalšie číslo bude o 16 väčšie ako 111, teda 127.

Aké dve čísla budú v tomto číselnom rade: 3 8 11 3 10 13 3 12 15 3 ? ?

chris-liverani-ViEBSoZH6M4-unsplash Unsplash/Chris Liverani
Správne! Nesprávne!

Prvú vec, ktorú je nutné si všimnúť, je, že na 1. 4. 7. a 10. miesto je vždy číslo 3, teda to sa nemení, na 2. mieste je 8 a na 3. mieste je 11, teda rozdiel medzi nimi je 3 (11 – 8 = 3), a to isté sa opakuje na 5. a 6. mieste, ale číslo na piatom mieste (10) je o dva vyššie ako číslo na druhom mieste (8) a potom opäť na 6. mieste je číslo o 3 vyššie ako na 5. mieste, to isté sa bude opakovať aj na miestach otáznikov, teda prvý otáznik bude o 2 viac ako číslo 12, teda 14 a druhý otáznik o 3 viac ako 13, teda 17.

Ktoré číslo nasleduje v tomto číselnom rade: 2 6 3 9 6 18 15 45 ?

Čísla Unsplash/Mika Baumeister
Správne! Nesprávne!

Ak vynásobíme čísla na 1., 3., 5., 7. mieste, dostaneme čísla na 2.,4., 6., 8. pozícii (2 x 3 = 6, 3 x 3 = 9, 6 x 3 = 18, 15 x 3 = 45). Číslo na 9. pozícii zistím nasledovne: rozdiel medzi číslom na 3. a 1. mieste je 1 (3 – 2 = 1), ale medzi číslom na 5. a 3. mieste je rozdiel 3 (6 – 3) a ďalej to rastie medzi 7. a 5. miestom je 9 (15 – 6), čiže vždy sa rozdiel zvyšuje 3-násobne, pretože rozdiel medzi ? a 15 bude 3 x 9 = 27, a teda 15 + 27 = 42.

KVÍZ: Mensa je spoločnosť nadpriemerne inteligentných ľudí, ktorých IQ presahuje 130. Pomocou logických úloh dokáž, že máš na to byť jej členom!
Slabé

fyzika

Aby si sa stal členom Mensy musíš na sebe poriadne popracovať!
dobre

fyzika

Tvoja logika je na veľmi slušnej úrovni, ale ak chceš patriť do Mensy, stále je priestor na zlepšenie.
Výborne

fyzika

Tvoja logika je vynikajúca a patríš k najinteligentnejšej vrstve spoločnosti! Len tak ďalej!

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá