KVÍZ: Slováci a gramatika niekedy nejdú dokopy. Ukáž, že ovládaš základné pravidlá

  • K národnej identite patrí aj jazyk a jeho formy, dialekty a v neposlednom rade gramatika
  • Slovenčina sa radí medzi gramaticky najťažšie jazyky sveta, otestuj sa v našom kvíze, či ovládaš aspoň jej základy
  • K národnej identite patrí aj jazyk a jeho formy, dialekty a v neposlednom rade gramatika
  • Slovenčina sa radí medzi gramaticky najťažšie jazyky sveta, otestuj sa v našom kvíze, či ovládaš aspoň jej základy

Prvý dojem dvakrát nespravíš. Jeho značnou súčasťou je v písanej forme gramatika, ktorá má, v prípade slovenského jazyka, mnoho zradných zákutí. Ovládať gramatické pravidlá nášho jazyka do úplných detailov je veľmi vzácna schopnosť, no ich základy by mal poznať každý z nás.

Mnohé diskusie na sociálnych sieťach pod zvyšujúcim sa tlakom gramaticky nesprávnych komentárov odvádzajú pozornosť od ich skutočnej podstaty a spúšťajú búrku v podobe hádky o vážnosti správneho použitia jazyka.

Podľa starého príslovia „aj tesár sa raz utne“ má každý právo na občasnú mýlku, no vďaka sociálnym médiám nezostane nespozorovaná, čo potvrdzuje aj výrok herca Willa Smitha: „V mladosti som býval hlúpy, no vtedy neboli sociálne médiá v rozkvete, a tak o mojej hlúposti vedeli len najbližší.“

Kedy v slovenčine píšeme čiarku v jednoduchej vete?

čiarky Youtube/JurajVie reprofoto
Správne! Nesprávne!

Čiarka sa píše vždy za: oslovením a pozdravom (Ahoj, mami, ako sa máš?) citoslovcami, prístavkom (Čľup, jahody, sladké plody z lesných rastlín, popadali do vody.) viacnásobným vetným členom, hodnotiacimi časticami (Nezbierali sme, prirodzene, nezrelé plody, ale zrelé a šťavnaté kúsky.) vytýčeným vetným členom (Kuchyňa, to je príjemné miesto.)

Aké sú gramaticky správne formy týchto slov?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Správne formy týchto slov sú - rozličný, odporúčať, často.

Akú skupinu slov reprezentujú homonymá?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Homonymá reprezentujú skupinu slov, ktoré znejú rovnako, no majú rozdielny význam či pôvod.

Aký rozdiel je medzi príslovkovým zámenom kam a kde?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Kam je opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa pýtaš na smer, príslovkové zámeno kde sa používa pri zisťovaní miesta.

Ktorá forma zvieracích podstatných mien je správna?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Vo všeobecnosti sa v štylisticky neutrálnych prejavoch uprednostňujú aj pri podstatnom mene vlk podoby zodpovedajúce skloňovaniu podľa neživotných vzorov podstatných mien mužského rodu a v odbornej literatúre sa používajú iba tvary vlky (napr. nakŕmené vlky). Spojenia ako nakŕmení vlci sú takisto spisovné, ale štylisticky príznakové a používajú sa väčšinou v beletrii.

Aké sú gramaticky správne tvary týchto slov?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Správne sú tvary - kvôli, hanba, napadlo mi.

Akými znakmi oddeľujeme prístavok vo vete?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Od zvyšku vety sa prístavok oddeľuje čiarkami, pomlčkami, dvojbodkou alebo zátvorkami, niekedy prostredníctvom spájacích výrazov (napríklad, ako, teda, najmä, čiže). Podáva doplňujúcu informáciu o funkcii rozvíjaného výrazu.

Ktorý z tvarov vety je správny?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Pri vykaní je nutné používať druhú osobu plurálu celý čas, aby nám nevznikol hybrid, ktorý je, momentálne, pomerne rozšírenou chybou. Y sa na mäkké I mení len v prípade plurálu možného čísla mužského rodu. Kým určitý slovesný tvar je pri vykaní vždy v množnom čísle, nominálne slovné druhy sú v jednotnom čísle, a preto sa nenechaj zmiasť.

Aké skupinu slov reprezentujú hromadné podstatné mená?

gramatika Startitup/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Hromadné podstatné mená (kolektíva), majú len tvary j. č., hoci označujú viac vecí rovnakého druhu. Tieto podstatné mená nemajú mn. č., a práve ním môžeme overiť ich správne zaradenie do tejto kategórie (napr. občianstvo = občania, lístie = listy). Podstatné mená, ktoré nemajú množné číslo a označujú látku bez ohľadu na jej množstvo sa nazývajú látkové podstatné mená.

Ktorý tvar tohto slova je gramaticky správny?

koronavírus, rúško TASR/AFP/Angela Weiss
Správne! Nesprávne!

Gramaticky správny tvar slova je rúško, -a, -šok str., zried. i rúška, -y, -šok žen. r. bás. kus jemnej látky, ktorý niečo zahaľuje, pokrýva, prikrýva, ukrýva; z toho vyplýva, že rúška je básnické pomenovanie, no gramaticky správny tvar je rúško.

Tieto gramatické pravidlá by mali ovládať deti na základnej škole. Zvládneš zodpovedať aspoň polovicu otázok?
Je skvelé, že ovládaš gramatiku nášho jazyka a reprezentuješ ho.

gramatika

Aj tesár sa raz utne. Pravidlá sa dajú doštudovať vždy.

Rúško

Článok bol pôvodne vydaný 21. júla 2020.

Zdroje: Youtube.com, Jazykovaporadna.sme.sk, Kvizmajster.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie