KVÍZ: Tieto otázky preveria tvoje šoférske zručnosti. Ak ich nezvládneš, mal by si okamžite vrátiť vodičák

  • Druhou skúškou dospelosti, hneď po maturite, je skúška v autoškole
  • Niekomu ide ľahšie teória, niekomu prax
  • Bez určitého počtu budov však neprejdeš, pamätáš si pravidlá cestnej premávky?
pjimage - 2021-10-11T125153.233
Unsplash/Nate Johnston Unsplash/Louis Hansel
  • Druhou skúškou dospelosti, hneď po maturite, je skúška v autoškole
  • Niekomu ide ľahšie teória, niekomu prax
  • Bez určitého počtu budov však neprejdeš, pamätáš si pravidlá cestnej premávky?

Mať vodičský preukaz možno v dnešnej dobe považovať za samozrejmosť a akýsi míľnik v živote každého dospelého človeka. Získať ho však nie je až také jednoduché. Okrem toho, že potrebuješ potvrdenie od lekára, musíš absolvovať zdravotnícky kurz, teoretickú a praktickú skúšku a v závere jazdu. 

Teoretická skúška pozostáva z poznatkov, ktoré si mal možnosť osvojiť si počas kurzu. Predovšetkým ide o pravidlá cestnej premávky, no nechýbajú tu ani informácie týkajúce sa konštrukcie a údržby vozidla, zásady bezpečnej jazdy a teória vedenia vozidla.

Ak si na teórii dával pozor, skúšku zvládneš s prehľadom. V prípade, že si až taký pozor nedával, spoliehal by si sa na radu inštruktora, že správna odpoveď je vždy tá najdlhšia? Over si svoje znalosti z teórie autoškoly v tomto kvíze. 

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

pjimage - 2021-10-11T112320.588 Unsplash/Bas Peperzak
Správne! Nesprávne!

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky

pjimage - 2021-10-11T113157.626 Unsplash/Orkun Azap
Správne! Nesprávne!

Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

pjimage - 2021-10-11T113515.921 Unsplash/Matheus Ferrero
Správne! Nesprávne!

Vodič nesmie zastaviť a stáť

pjimage - 2021-10-11T114021.738 Unsplash/Alexander Popov
Správne! Nesprávne!

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

pjimage - 2021-10-11T114420.494 Unsplash/Caspar Rae
Správne! Nesprávne!

Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

pjimage - 2021-10-11T114926.052 Unsplash/Joshua Hoehne
Správne! Nesprávne!

Neobmedzením sa rozumie povinnosť

pjimage - 2021-10-11T115558.232 Unsplash/Jaromir Kavan
Správne! Nesprávne!

Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

pjimage - 2021-10-11T120347.185 Unsplash/Louis Hansel
Správne! Nesprávne!

Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

pjimage - 2021-10-11T121052.727 Unsplash/Mansour Ehsani
Správne! Nesprávne!

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

pjimage - 2021-10-11T120848.536 Unsplash/Gabe Pierce
Správne! Nesprávne!

Chodec

pjimage - 2021-10-11T121920.069 Unsplash/Vlad
Správne! Nesprávne!

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

pjimage - 2021-10-11T122503.913 Unsplash/Jamie Street
Správne! Nesprávne!

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici otáčanie a cúvanie

pjimage - 2021-10-11T122855.573 Unsplash/Jan Baborak
Správne! Nesprávne!

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak

pjimage - 2021-10-11T123351.491 Unsplash/Joshua Sortino
Správne! Nesprávne!

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza

pjimage - 2021-10-11T124627.585 Unsplash/Jean Christophe
Správne! Nesprávne!

KVÍZ: Najdlhšia odpoveď je správna, hovorili inštruktori v autoškole. Ako dobre si pamätáš pravidlá cestnej premávky?
Výborne!

pjimage - 2021-10-11T113157.626

Skvelá práca! Je vidieť, že pravidlá cestnej premávky máš v malíčku.
Dobrá práca!

pjimage - 2021-10-11T114420.494

Nie si na tom až tak zle, no nejaké rezervy sa stále nájdu.
Radšej si za volant nesadaj

pjimage - 2021-10-11T112320.588

Kamarát, namiesto šoférovania by si sa mal venovať štúdiu teórie autoškoly. Pomôžeš sebe, no aj svojmu okoliu.

Zdroj: Soferuj.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech