KVÍZ: Toto učivo z fyziky ovláda aj žiak základnej školy. Nenechaj sa zahanbiť a otestuj sa

  • Spomínaš si ešte ako znejú Newtonové zákony alebo kto sa prvý vyslovil, že v strede galaxie je Slnko?
  • Toto všetko musia ovládať žiaci na základnej škole
  • Otestuj sa, čo si si zo školských lavíc odniesol ty
Fyzika
Wikimedia/Creative Commons Zero, Unsplash/Sunder Muthukumaran
  • Spomínaš si ešte ako znejú Newtonové zákony alebo kto sa prvý vyslovil, že v strede galaxie je Slnko?
  • Toto všetko musia ovládať žiaci na základnej škole
  • Otestuj sa, čo si si zo školských lavíc odniesol ty

Predmet nenávidený, aj milovaný. Pre mnohých boli na základnej škole hodiny fyziky nočnou morou. Ťažké výpočty, experimenty a vzorce niektorým nedávali spať, iní si ich doma počítali pre radosť.

Faktom však je, že fyzika nás sprevádza životom aj dávno po škole. Na jej zákonoch totiž stojí fungovanie nie len celého sveta, ale aj vesmíru. Aj keď si už možno dnes nepamätáš presné znenie Pascalovho či Archimedovho zákona, s ich praktickým využitím sa stretávaš často. 

Zalov hlboko v pamäti a otestuj sa, či si ešte pamätáš učivo, ktoré sa ti učitelia fyziky pred rokmi snažili dostať do hlavy. 

Číslo, ktoré si musel vedieť aj o polnoci. Aká je hodnota gravitačného zrýchlenia na povrchu Zeme?

jablko Unsplash/Bithin raj
Správne! Nesprávne!

Gravitačné zrýchlenie je zrýchlenie, ktoré telesu dáva gravitačná sila. Označujeme ho ako g. Vyjadruje intenzitu gravitačného poľa v danom mieste, v ktorom sa prejavuje gravitačné pôsobenie hmotných telies. Vyjadruje tiež gravitačnú silu, ktorou pôsobí na bodové teleso jednotkovej hmotnosti.

Ako sa nazýva Newtonov druhý zákon?

fyzika Unsplash/Sunder Muthukumaran
Správne! Nesprávne!

Druhý newtonov pohybový zákon sa nazýva aj zákon sily. Hovorí, že zrýchlenie telesa je priamo úmerné sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa.

Kto v stredoveku prišiel prvý s teóriou, že stred sústavy nie je Zem, ale Slnko?

slnko Unsplash/Jonathan Borba
Správne! Nesprávne!

Heliocentrizmus sa začal spomínať už v starovekom Grécku, avšak tento názor upadol do zabudnutia. Oživil ho až Mikuláš Kopernik v 16. storočí a vypracoval heliocentrickú sústavu. Aj Galileo Galilei a Giordano Bruno však boli podporovatelia tejto teórie.

Potrebujeme vypočítať rýchlosť telesa. Aký vzorec použijeme?

fyzika Unsplash/Roman Mager
Správne! Nesprávne!

Rýchlosť telesa je fyzikálna veličina, ktorú označujeme ako v. Rýchlosť tak vypočítame vzorcom rýchlosť = dráha/čas.

Čo znamená, keď povieme, že látka je amorfná?

Sklo Unsplash/Creativ 94
Správne! Nesprávne!

Je to látka, ktorej stavebné častice v pevnom skupenstve nevytvárajú kryštály. Najtypickejší príklad je sklo, ale amorfnými látkami sú aj živica, vosk alebo celulóza.

Akú hodnotu má absolútna nula v stupňoch Celziových?

ľadovec Unsplash/Alexander Hafemann
Správne! Nesprávne!

Na Kelvinovej stupnici je táto hodnota, ako už názov napovedá, nula. Avšak, podľa prepočtov je to −273,15 °C alebo −459,67 °F.

Aká je jednotka zrýchlenia?

jp-valery-Qm_n6aoYzDs-unsplash Unsplash/ Jp Valery
Správne! Nesprávne!

Zjednodušene povedané, zrýchlenie je zmena rýchlosti za jednotku času. V sústave SI je jednotkou zrýchlenia m/s2 , čiže meter za sekundu na druhú.

O čom hovorí Pascalov zákon?

Pascal Wikimedia/thocp.net
Správne! Nesprávne!

Pascalov zákon znie nasledovne: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.

Aká jednotka predstavuje elektrický odpor?

Elektrikár pixabay/jarmoluk, pixabay/
Správne! Nesprávne!

Elektrický odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu zabraňovať prechodu elektricky nabitých častíc. Je definovaný ako podiel napätia a prúdu prechádzajúceho predmetom následkom tohto napätia. Jeho jednotkou je ohm.

Ako sa volal vedec, ktorému prischla prezývka Otec atómovej zbrane?

atómová bomba Wikimedia/Creative Commons Zero,
Správne! Nesprávne!

Robert Oppenheimer bol americký teoretický vedec a vedúci projektu Manhattan, kde viedol počas druhej svetovej vojny vývoj prvej jadrovej zbrane v tajnom laboratóriu v Novom Mexiku. Spája sa s ním citát: „Stal som sa smrťou, ničiteľom ľudstva.“

Fyzika
Výborne!

fyzika

Fyziku máš v malíčku. Z testu by si v škole dostal jednotku.
Chválitebne.

fyzika

Ešte si zo školy čo-to pamätáš. Z testu by si v škole dostal dvojku.
Dobre.

fyzika

Vieš toho presne polovicu. Z testu by si v škole dostal trojku.
Uspokojivo.

fyzika

Mal by si si učivo ešte zopakovať. Z testu by si v škole dostal štvorku.
Neuspokojivo.

fyzika

Tak toto bolo naozaj slabé. V škole si asi veľmi pozor nedával. Bolo by to za päť.

Zdroj: oskole.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá