Do roku 2060 počet zamestnaných ľudí výrazne klesne

  • Slovenská ekonomika v súčasnosti vykazuje slušný nárast
  • Podľa OECD však z dlhodobého hľadiska aj napriek optimizmu ekonomická výkonnosť rapídne poklesne
  • Demografický vývoj do roku 2060 zaznamenáva výrazný pokles
Post-Crisis-Recovery-How-to-get-things-back-on-track
twitter.com
  • Slovenská ekonomika v súčasnosti vykazuje slušný nárast
  • Podľa OECD však z dlhodobého hľadiska aj napriek optimizmu ekonomická výkonnosť rapídne poklesne
  • Demografický vývoj do roku 2060 zaznamenáva výrazný pokles

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá združuje 35 najvyspelejších krajín na svete, vo svojej tohtoročnej hodnotiacej správe vyjadrila potešenie z vývoja v našej krajine. Poukázala však na určité problémy, ktoré nám môžu v budúcnosti spôsobiť obrovské ťažkosti.

Podľa kompletnej hodnotiacej správy, ktorá má 152 strán, je na tom naša krajina v súčasnosti naozaj veľmi dobre. Ekonomická výkonnosť stúpa a máme správne nastavené verejné financie. Priam idylka. Aby toho nebolo málo, rastie nám zamestnanosť, pričom sa darí udržiavať na rovnakej úrovni i ceny tovarov. Obyvateľstvo je na tom taktiež podobne. Stierajú sa rozdiely medzi chudobnými a bohatými vďaka znižovaniu rozdielov medzi príjmami ľudí.

Slováci vymierajú

Podľa zverejnených údajov sme na dobrej ceste, avšak prichádza najväčší problém našej krajiny, ktorým je starnutie obyvateľstva. Je veľmi rýchle. V tejto oblasti patríme medzi „špičku“. V súčasnom roku je všeobecná úmrtnosť, ktorá sa meria na vzorke 1000 obyvateľov – 10,171 úmrtí. Naproti tomu sa narodilo 10,42 detí na tisíc obyvateľov. Čísla sú takmer vyrovnané, a to nie je moc dobrý ukazovateľ.

Vďaka dlhodobému demografickému vývoju sa tak do roku 2060 odhaduje rapídny pokles zamestnaných ľudí. A toto je najväčšou brzdou. Nízke množstvo zamestnancov aj napriek pracovitosti nedokáže nahradiť masu ľudí, ktorá bude na pracovnom trhu chýbať. Toto prinesie výzvy aj pre predstaviteľov našej krajiny.

Slováci a práca

V roku 2060 by malo byť na Slovensku 1,77 milióna pracujúcich ľudí. V súčasnosti je to 2,45 milióna pracovníkov. Rozdiel predstavuje prepad o 28%. K urýchleniu poklesu prispieva aj veľká miera migrácie, kedy kvalitní ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia a nepomýšľajú na návrat späť. Iba v priebehu pätnástich rokov odišlo za prácou do cudziny viac ako 300 000 Slovákov, čo zodpovedá približne šiestim percentám obyvateľov Slovenska.

romovia

Na Slovensku máme pritom dostatok potenciálnej pracovnej sily, ktorú predstavujú najmä Rómovia. Táto skupina sa však často nachádza na okraji spoločnosti, pričom vláda sa takmer vôbec nesnaží o ich začlenenie do pracovného procesu. V súčasnosti tvoria Rómovia 8 % z celkovej populácie, čo nie je zanedbateľné číslo. Táto pracovná sila by krajine veľmi pomohla. Do roku 2060 by mali totiž Rómovia tvoriť až 15 % obyvateľov Slovenska. Práve tejto oblasti by sa mala naša vláda venovať čo najskôr, aby sme sa mohli vyhnúť problémom v maximálnej možnej miere.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech